Open voor aanvragen

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Gepubliceerd op:
9 november 2023

Werkt u aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) op uw landbouwareaal? Of beheert u landschapselementen? En doet u dit als deelnemer in een agrarisch collectief? Collectieven kunnen ANLb-subsidie aanvragen bij de provincie. Als deelnemer kunt u voor het ANLb-beheer een vergoeding krijgen.

Wat is het ANLb?

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met deze subsidie:

  • beschermen en verbeteren landbouwers de omgeving van dieren;
  • werken ze aan waterkwaliteit;
  • dragen ze bij aan klimaatdoelen.

Dit doen landbouwers bijvoorbeeld door graslanden minder te bemesten. En door laat te maaien, zodat vogels er kunnen broeden. Het collectief let erop dat het beheer van deelnemers in verschillende gebieden op elkaar aansluit. Leefgebieden van soorten kunnen namelijk op het terrein van meerdere bedrijven liggen. 

Voor wie?

De ANLb-subsidie is voor agrarische collectieven. Als landbouwer kunt u deelnemen aan een collectief om in aanmerking te komen voor een vergoeding van het ANLb-beheer.  

Voor het ANLb sluit u met het collectief een overeenkomst voor een bepaalde periode, vaak 6 jaar. U moet bij uw collectief aangeven dat u wilt deelnemen aan het ANLb. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari. U bekijkt daarna samen met uw collectief welk beheer mogelijk is.  

Wat is een collectief?

Een collectief is een samenwerking van landbouwers en andere beheerders van landbouwareaal. Deze samenwerking helpt om samenhang te krijgen in de leefgebieden voor soorten op het boerenland. Collectieven moeten zich registreren bij de Stichting Certificering Subsidie Natuur- en Landschap. Hier zijn eisen voor. De stichting controleert de registratie en geeft namens de provincie een certificaat uit.

Meer informatie over een collectief vindt u op BIJ12 (gezamenlijke website van de provincies). En op de website van BoerenNatuur, de landelijke vereniging van de  40 agrarische collectieven. Daar leest u ook hoe u kunt samenwerken met een collectief. 

Voorwaarden ANLb-subsidie

De voorwaarden voor het krijgen van ANLb-subsidie verschillen per provincie. Informeer bij uw provincie of uw collectief in aanmerking komt voor subsidie. Meer informatie vindt u op BIJ12.

Voorwaarden vergoeding voor ANLb-beheer 

Bent u deelnemer in een collectief? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor het ANLb-beheer. Deze vergoeding krijgt u van uw collectief. U moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • U heeft een overeenkomst afgesloten met een agrarisch collectief. De overeenkomst geldt voor een bepaalde periode, vaak 6 jaar.
  • U beheert uw landbouwareaal (bijvoorbeeld met een bomenrij of poel als landschapselement). Meer informatie over de voorwaarden van landbouwareaal leest op Landbouwareaal GLB 2024 en Landschapselementen 2024.
  • Met uw collectief maakt u afspraken hoe u de beheeractiviteit uitvoert.
  • U houdt zich aan de conditionaliteiten.
  • U registreert uw percelen in Mijn percelen

ANLb-subsidie aanvragen

Doet u namens het collectief de subsidieaanvraag? Dan vraagt u de subsidie aan bij uw provincie. Dit noemen we een gebiedsaanvraag. De openstellingstermijn voor de gebiedsaanvraag verschilt per provincie. De betaling vraagt u aan bij ons.

Vergoeding aanvragen

Wilt u als deelnemer vergoeding krijgen voor ANLb-beheeractiviteiten? Neem dan contact op met uw collectief. 

ANLb en eco-regeling

Vraagt u een vergoeding voor het ANLb-beheer aan bij uw collectief? En heeft u bij ons uw aanmelding én aanvraag ingediend voor de eco-regeling? Lees dan ook de belangrijke informatie over samenhang tussen het ANLb, conditionaliteiten en de eco-regeling 2024.

Na uw aanvraag

Heeft uw collectief ANLb-subsidie aangevraagd? Na de aanvraag krijgt uw collectief een brief van uw provincie over de verlening van uw subsidie. Op ANLb: voor collectieven leest u meer informatie over wat er van u verwacht wordt na uw aanvraag. Ook leest u bij wie u wat moet regelen en hoe u overmacht meldt. 

Heeft u samen met uw collectief gesproken over de vergoeding? Op ANLb: voor deelnemers collectieven leest u meer informatie over hoe en aan wie u wijzigingen in het ANLb-beheer doorgeeft. Ook vindt u hier een Excel-bestand. Daarin leest u welke gewascodes u kunt gebruiken bij het beheer.  

Wat is er veranderd vanaf 2023?

Hieronder staat belangrijke informatie als u bijvoorbeeld landschapselementen wilt inzetten voor het ANLb-beheer.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?