Eco-activiteiten, punten en waarde 2024

Gepubliceerd op:
9 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
23 februari 2024

Voor de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voert u eco-activiteiten uit. In 2024 kunt u kiezen uit 25 activiteiten. Elke eco-activiteit heeft punten en waarde. Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? En haalt u de drempelwaarde? Dan mag u meedoen aan de eco-regeling. U kunt eco-activiteiten combineren om meer punten en waarde te halen.

Eco-activiteiten

U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. En misschien doet u een aantal van deze activiteiten al. Waar u op moet letten:

  • Onder Overzicht eco-activiteiten leest u welke eco-activiteiten u precies kunt doen en welke voorwaarden en/of uitzonderingen daar bij horen.
  • De meeste activiteiten mag u niet inzetten op grond die al wordt ingezet als niet-productieve grond (GLMC 8). Behalve strokenteelt, groenbedekking en de activiteiten bij de categorie niet-productieve grond. Lees meer op 4% niet-productief bouwland.
  • De meeste activiteiten mogen overlappen met een verplichte bufferstrook. Groene braak, precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie mogen niet overlappen met een bufferstrook.
  • Een eco-activiteit telt alleen mee als u een gewas kiest dat is toegestaan bij die eco-activiteit. In het document Gewascodes en gewassen eco-activiteiten leest u welke gewassen bij welke eco-activiteiten horen. Het is handig om dit document naast de eco-activiteiten te houden.

Punten en waarde

In de documenten hieronder ziet u welke punten en waarde u per eco-activiteit, per hectare krijgt. Op Eco-regeling 2024 leest u meer over hoe we de punten en waarde berekenen.

Samenhang

Soms berekenen we de punten en waarde anders als het samenhangt met:

  • de conditionaliteiten
  • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
  • het stapelen van eco-activiteiten

Meer over welke eco-activiteiten samengaan met ANLb-activiteiten en conditionaliteiten leest u in Samenhang eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb. Wilt u weten wat het stapelen van eco-activiteiten betekent voor uw punten en waarde? Bekijk Overzicht stapelen eco-activiteiten.

Overzicht eco-activiteiten

Dit zijn de 25 eco-activiteiten die u kunt doen:

Hoofdteelt

De hoofdteelt is de teelt van het gewas dat in de periode 15 mei tot en met 15 juli het langst aanwezig is.

Bodemgewas

Teeltmaatregelen

Veemaatregelen

Niet-productieve grond

Duurzaam bedrijf

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?