Eco-activiteiten, punten en waarde 2024

Laatst gecontroleerd op:
28 juni 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2023

Voor de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voert u eco-activiteiten uit. In 2024 kunt u kiezen uit 25 activiteiten. Elke eco-activiteit heeft punten en waarde. Scoort u op alle 5 doelen voldoende punten? En haalt u de drempelwaarde? Dan mag u meedoen aan de eco-regeling. U kunt eco-activiteiten combineren om meer punten en waarde te halen.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 28 juni 2024: Door het natte voorjaar mag u ook een rustgewas inzaaien. Doet u een eco-activiteit op het perceel? Controleer dan of dit rustgewas is toegestaan bij de eco-activiteit.
 • 13 juni 2024: Door het natte voorjaar hebben we de uiterste begindatum voor verlengde weidegang opnieuw aangepast. Heeft u uiterlijk 17 mei de eco-activiteit Weidegang aangemeld in de Gecombineerde opgave? Dan begint u uiterlijk 1 juli met weiden. Dit is nieuwe uiterste begindatum. Dit was 15 juni. 
 • 5 juni 2024: De uiterste startdatum voor weiden is verlengd naar 15 juni. De actuele informatie leest u onder 18. Weidegang: minimaal 1500 uur beweiding en 19. Weidegang: minimaal 2500 uur beweiding.

Eco-activiteiten

U kiest zelf welke activiteiten passen bij uw bedrijf en percelen. En misschien doet u een aantal van deze activiteiten al. Waar u op moet letten:

 • Onder Overzicht eco-activiteiten leest u welke eco-activiteiten u precies kunt doen en welke voorwaarden en/of uitzonderingen daar bij horen.
 • De meeste activiteiten mag u niet inzetten op grond die al wordt ingezet als niet-productieve grond (GLMC 8). Behalve strokenteelt, groenbedekking en de activiteiten bij de categorie niet-productieve grond. Lees meer op 4% niet-productief bouwland.
 • De meeste activiteiten mogen overlappen met een verplichte bufferstrook. Groene braak, precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie mogen niet overlappen met een bufferstrook.
 • Een eco-activiteit telt alleen mee als u een gewas kiest dat is toegestaan bij die eco-activiteit. In het document Gewascodes en gewassen eco-activiteiten leest u welke gewassen bij welke eco-activiteiten horen. Het is handig om dit document naast de eco-activiteiten te houden.

Punten en waarde

In de documenten hieronder ziet u welke punten en waarde u per eco-activiteit, per hectare krijgt. Op Eco-regeling 2024 leest u meer over hoe we de punten en waarde berekenen.

Samenhang

Soms berekenen we de punten en waarde anders als het samenhangt met:

 • de conditionaliteiten
 • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
 • het stapelen van eco-activiteiten

Meer over welke eco-activiteiten samengaan met ANLb-activiteiten en conditionaliteiten leest u in Samenhang eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb. Wilt u weten wat het stapelen van eco-activiteiten betekent voor uw punten en waarde? Bekijk Overzicht stapelen eco-activiteiten.

Overzicht eco-activiteiten

Dit zijn de 25 eco-activiteiten die u kunt doen:

Hoofdteelt

De hoofdteelt is de teelt van het gewas dat in de periode 15 mei tot en met 15 juli het langst aanwezig is.

Bodemgewas

Teeltmaatregelen

Veemaatregelen

Niet-productieve grond

Duurzaam bedrijf

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over GLB verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?