Wijzigingen van uw GLB-aanmelding doorgeven 2024

Gepubliceerd op:
16 mei 2024

Heeft u zich aangemeld voor GLB-subsidies? Zorg dan dat uw bedrijfssituatie actueel blijft. Bekijk hoe u wijzigingen kunt doorgeven. En hoe u uw aanmelding intrekt.

Wat heeft u gedaan tot nu toe

 • vrijdag 1 maart 2024tot en met vrijdag 17 mei 2024
  U heeft zich uiterlijk 17 mei aangemeld voor de GLB-subsidies.
  Deadline

Wat u doet om uw bedrijfssituatie actueel te houden

 • zaterdag 18 mei 2024tot en met maandag 2 december 2024
  Deadline

Vanaf uw aanmelding tot en met 2 december 2024 bent u verplicht uw bedrijfssituatie actueel te houden. U houdt in deze periode wijzigingen in uw situatie of planning bij in Mijn percelen en/of de Gecombineerde opgave. Heeft u wijzigingen aangebracht? Vergeet dan niet om uw opgave opnieuw te versturen. Deze applicaties vindt u op Mijn RVO.

Uw GLB-aanmelding wijzigen

Wijzigingen in uw bedrijfssituatie

Wat doet u als ANLb-deelnemer bij wijzigingen?

Een collectief kan de subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) aanvragen. Met uw collectief heeft u afspraken gemaakt over het beheer dat u uitvoert. Past u de gegevens aan in Mijn percelen of in de Gecombineerde opgave, bijvoorbeeld een gewascode? Controleer of het ANLb-beheer nog is toegestaan. En neem contact op met uw collectief als dit niet meer klopt. Resultaten van controles kunnen ook gevolgen hebben van uw ANLb-beheer. Blijkt bijvoorbeeld (op basis van areaal monitoring) dat de feitelijke situatie in het veld afwijkt van de situatie die u aangeeft? Dan krijgt u hiervan bericht, zodat u uw bedrijfssituatie en aanvraag hierop kunt aanpassen.

Uw GLB-aanmelding intrekken

Kunt u zich door omstandigheden niet houden aan de voorwaarden van de GLB-subsidies? Trek dan uw aanmelding in. Dit doet u door de vinkjes te verwijderen bij:

 • Basispremie
 • Extra betaling jonge landbouwers
 • Eco-regeling
 • Behoud zeldzame landbouwhuisdierrassen
 • Brede weersverzekering

Dit doet u in de Gecombineerde opgave. Verstuur de opgave opnieuw.

Overmacht melden

Kunt u zich door overmacht niet houden aan de voorwaarden van de GLB-subsidies? Meld uw overmacht op Mijn RVO. Dit doet u zo snel mogelijk nadat de situatie van overmacht is ontstaan. Met overmacht bedoelen we extreme situaties die u niet kunt voorspellen of voorkomen.

Wat wij doen om uw aanmelding te monitoren

 • vrijdag 1 maart 2024tot en met dinsdag 15 oktober 2024

Gevolgen als u uw bedrijfssituatie niet actueel houdt

We controleren en handhaven op de feitelijke situatie. U krijgt de GLB-subsidie uitgekeerd op basis van de daadwerkelijke oppervlakte. Is de oppervlakte die u in uw aanvraag doorgaf kleiner dan die in de aanmelding? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw punten en waarde berekening in de eco-regeling. Voldoet (een deel van) uw landbouwgrond niet aan de voorwaarden? Dan kennen we de subsidie voor dat deel niet toe. 

Heeft u uw bedrijfssituatie niet actueel gehouden? In dat geval geldt in de meeste gevallen eerst een waarschuwing. Bij herhaling in een volgend jaar krijgt u korting op de GLB-subsidie.

In  sommige gevallen krijgt u direct een korting, namelijk:

 • als u een perceel opgeeft dat u niet meer in gebruik heeft;
 • als u niet aan ons doorgeeft dat u uw landbwouareaal maximaal 90 dagen voor niet-landbouwactiviteiten gebruikt;
 • als u bewust probeert meer subsidie te krijgen dan waar u recht op heeft;
 • of na een controle ter plaatse door de NVWA of monitoring met een satelliet.

Meer informatie over de kortingen leest u in bijlage 6 van de Uitvoeringsregeling 2023. Voor de GLB-regels uit 2022 die in 2024 nog steeds gelden, volgt direct korting.

Wat u nog gaat doen

 • dinsdag 15 oktober 2024tot en met maandag 2 december 2024
  U doet uw aanvraag in de Gecombineerde opgave
  Deadline
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?