Bedrijfsoverdracht en GLB 2024

Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2024
Gepubliceerd op:
15 december 2022

Gaat u een bedrijfsoverdracht doen of heeft u een bedrijf overgenomen? Dit kan gevolgen hebben voor de aanmelding, aanvraag en uitbetaling van subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een bedrijfsoverdracht meldt u eerst bij KVK en daarna bij ons. 

Laatste aanpassingen op deze pagina

15 mei 2024: Dit jaar kunt u de Gecombineerde opgave invullen en versturen tot en met 17 mei. Dit betekent dat u 2 dagen langer de tijd heeft om uw aanmelding GLB-subsidies te doen. De teksten op deze pagina zijn aangepast. Meer informatie vindt u op: Gecombineerde opgave verlengd tot en met 17 mei 2024.

8 mei 2024: We hebben de informatie verduidelijkt in samenhang met gedeeltelijke en volledige bedrijfsoverdrachten. Kijk goed welke periode en situatie voor u geldt. Bekijk de alinea's Overdrager: wat betekent de bedrijfsoverdracht voor de GLB-subsidies? en Overnemer: wat betekent de bedrijfsoverdracht voor de GLB-subsidies?.

17 april 2024: Wij hebben extra informatie toegevoegd over het proces van bedrijfsoverdrachten voor het GLB 2024.

Direct naar het digitale formulier

Draagt u de aanmelding GLB-subsidies over? Dan kunt u de bedrijfsoverdracht alleen digitaal aan ons melden.

Doe op tijd de aanmelding GLB-subsidies

Wil de overnemer GLB-subsidies aanvragen in 2024? Dan is het uitgangspunt dat de overdrager of overnemer uiterlijk 17 mei 2024 een aanmelding gedaan moet hebben. Dit doet de overdrager of overnemer in de Gecombineerde opgave. 

Is er niet uiterlijk 17 mei 2024 een aanmelding GLB-subsidies gedaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op betalingen van GLB-subsidies.

Bekijk eerst wat uw situatie is. Gaat het om een bedrijfsoverdracht tot en met 17 mei of na 17 mei?

Alles over bedrijfsoverdracht en het melden ervan

Er bestaan verschillende soorten bedrijfsoverdrachten. Een juridische wijziging zien we bijvoorbeeld als overdracht. Wat u moet regelen, hangt af van uw situatie. Bij bedrijfsoverdrachten vragen wij om uw overdrachtsdatum. Dit is de datum waarop de overnemende partij verantwoordelijk wordt voor uw bedrijf. Deze datum moet gelijk zijn aan de overdrachtsdatum bij KVK. Er mag ook geen tijd zitten tussen de ontbindingsdatum en startdatum van de bedrijfsoverdracht. Meer informatie leest u op Agrarische bedrijfsoverdrachten

Overdrachtsdatum doorgeven

U geeft altijd de werkelijke overdrachtsdatum aan ons door. De overdrachtsdatum is altijd de dag dat u de verantwoordelijkheid werkelijk overdraagt. Dat is bijvoorbeeld de dag waarop de akte is ondertekend of waarop u het nieuwe bedrijf start. Als u met terugwerkende kracht een bedrijfsoverdracht regelt, dan is de overdrachtsdatum de datum waarop de overdracht in gaat. 

Voorbeeld: U geeft op 1 oktober bij KVK door dat op 1 juni uw rechtsvorm wijzigt van eenmanszaak naar BV. Dan is de overdrachtsdatum 1 juni.
 

Overdrager: wat betekent de bedrijfsoverdracht voor de GLB-subsidies?

Draagt u een bedrijf over? En heeft u dit doorgegeven aan de KVK? Dan meldt u daarna de bedrijfsoverdracht aan ons. Dit doet u op Mijn RVO met het digitale formulier Melding overdracht of beëindiging agrarisch bedrijf. Daarin geeft u aan wat u gaat overdragen. U geeft ook aan of u de aanmelding GLB-subsidies wel of niet overdraagt. 

Kiest u ervoor om GLB-subsidies over te dragen? Zet dan zo snel mogelijk uw digitale melding overdracht klaar. Dit doet u op Mijn RVO op de pagina Mijn melding voor bedrijfsoverdracht. Daarna ondertekent de overnemer als hij akkoord is met de inhoud.

Afspraken maken met overnemer  

U maakt samen met de overnemer duidelijke afspraken over de activiteiten die u nog moet doen voor de GLB-subsidies. Bijvoorbeeld als u op de overdrachtsdatum nog niet alle activiteiten voor de eco-regeling heeft gedaan. De overnemer moet deze activiteiten dan nog doen. Stellen wij vast dat niet aan de voorwaarden is gehouden? Dan kan dit gevolgen hebben voor de GLB-subsidies. 

Wanneer doet u als overdrager de GLB-aanmelding?

Bepaal eerst welke situatie bij u van toepassing is:

Bedrijfsoverdracht tot en met 17 mei

Bij een bedrijfsoverdracht tot en met 17 mei doet u als overdrager geen aanmelding GLB-subsidies. Dit geldt alleen als u de aanmelding met GLB-subsidies overdraagt bij een volledige bedrijfsoverdracht. De overnemer doet dan uiterlijk 17 mei de aanmelding GLB-subsidies in de Gecombineerde opgave. Gaat het om een gedeeltelijke overdracht of wilt u de aanmelding met GLB-subsidies niet overdragen? Dan doet u zelf uiterlijk 17 mei de aanmelding GLB-subsidies.

Heeft u als overdrager bij een volledige bedrijfsoverdracht toch de aanmelding GLB-subsidies gedaan? Bekijk dan het schema onder Heeft u de aanmelding wel gedaan in de Gecombineerde opgave? om te weten wat dit betekent voor de overnemer.

Bedrijfsoverdracht na 17 mei

Bij een bedrijfsoverdracht na 17 mei doet u als overdrager uiterlijk 17 mei de aanmelding GLB-subsidies in de Gecombineerde opgave. Dit geldt voor zowel volledige als gedeeltelijke bedrijfsoverdrachten. Wat dit betekent voor de overnemer leest hij in het schema Heeft u de aanmelding wel gedaan in de Gecombineerde opgave?

Gevolg voor uitbetaling van de GLB-subsidies

Is er niet uiterlijk 17 mei 2024 een aanmelding GLB-subsidies gedaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op betalingen van GLB-subsidies.

Heeft u de aanmelding wel gedaan in de Gecombineerde opgave?

Bekijk in het schema hieronder welke situatie geldt. Daarachter leest u wat dit betekent voor de overnemer. 

Situatie Wat betekent dit voor de overnemer?
Bedrijfsoverdracht ontvangen tot en met 17 mei
1. U heeft als overdrager de aanmelding GLB-subsidies gedaan in de Gecombineerde opgave. Maar in de melding overdracht heeft u aangegeven dat u de aanmelding niet wilt overdragen.
 
De overnemer doet uiterlijk 17 mei 2024 de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding op het nieuwe relatienummer. 
Bedrijfsoverdracht ontvangen tot en met 17 mei
2. U heeft als overdrager de aanmelding GLB-subsidies gedaan in de Gecombineerde opgave. In de melding overdracht heeft u aangegeven dat u de aanmelding volledig of gedeeltelijk wilt overdragen.
 

Wanneer kunnen we uw Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding klaarzetten voor de overnemer?
Wij kunnen in de meeste situaties uw Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding klaarzetten voor de overnemer. Dit geldt voor deze bedrijfsoverdrachten:
 

 • Juridische wijziging
 • Overdracht na overlijden
 • Overdracht naar eigen burgerservicenummer (BSN)

Belangrijk: overnemer moet de Gecombineerde opgave niet openen
Zodra de bedrijfsoverdracht is gemeld, moet de overnemer de Gecombineerde opgave niet openen. Doet de overnemer dit wel? Dan kunnen we de gegevens niet klaarzetten voor de overnemer en moet hij de opgave helemaal zelf invullen. Wij informeren de overnemer wanneer hij de Gecombineerde opgave kan doen.

Heeft de overnemer bericht gehad?
Dan doet hij uiterlijk 2 december 2024 de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding op het nieuwe relatienummer. De Gecombineerde opgave moet overeenkomen met die van de overdrager.

Wanneer kan de overnemer de Gecombineerde opgave wel openen?
Bij de volgende type bedrijfsoverdrachten zetten we de gegevens van uw Gecombineerde opgave niet klaar voor de overnemer:

 • Overdracht aan derden.
 • Fusie
 • Toevoeging aan bestaand bedrijf
 • (Af)splitsing van bestaand bedrijf

Dit betekent dat de overnemer direct de Gecombineerde opgave kan openen. Uiterlijk 2 december 2024 verstuurt hij de opgave met GLB-aanmelding.

 

Bedrijfsoverdracht ontvangen na 17 mei
3. U heeft als overdrager de aanmelding GLB-subsidies gedaan in de Gecombineerde opgave. In de melding overdracht heeft u aangegeven dat u de aanmelding volledig of gedeeltelijk wilt overdragen.
 
Dezelfde informatie geldt voor de overnemer, zoals bij situatie 2 beschreven staat.

Wanneer contact opnemen?

Geldt er een situatie waarbij u of de overnemer in de knel komt met de deadline van 17 mei? Of een andere specifieke situatie die u wilt bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 

Hoe draagt u uw aanmelding GLB-subsidies over?

Wilt u uw aanmelding GLB-subsidies overdragen? Ga dan in het digitale formulier naar het onderdeel Subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U heeft in deze situatie 2 keuzes:

 • Ja, ik draag de aanmelding en/of aanvraag over. Voordat wij deze aanmelding en/of aanvraag registreren bij de overnemende partij, beoordelen wij de overdracht.
 • Ja, een deel. Nadat wij de bedrijfsoverdracht hebben verwerkt, doet de overnemende partij zijn aanmelding en aanvraag voor het deel dat u overdraagt/afstaat.

Juridische wijziging, overdracht na overlijden of overdracht naar eigen BSN?

Wilt u de aanmelding GLB-subsidies overdragen? Bij deze bedrijfsoverdrachten zetten we de gegevens uit uw Gecombineerde opgave met aanmelding klaar voor de overnemer. De overnemer opent de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding niet. Wij informeren de overnemer wanneer dit wel kan. Wacht daarom onze instructies af. 

Opent de overnemer de Gecombineerde opgave wel? Dan kunnen we de gegevens niet meer voor hem klaarzetten en moet de overnemer zelf helemaal de opgave invullen.

Belangrijk: U geeft ons toestemming om de gegevens uit uw Gecombineerde opgave te kopiëren naar een nieuwe Gecombineerde opgave. Dit doen wij naar het relatienummer van de overnemende partij. Wilt u dit niet? Dan maakt u de keuze in de melding overdracht om de GLB-aanmelding niet over te dragen. 

Overdracht aan derden of een toevoeging/(af)splitsing van een bestaand bedrijf?

Bij deze bedrijfsoverdrachten kunnen wij gegevens uit uw Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding niet klaarzetten voor de overnemer. De overnemer vult zelf helemaal de Gecombineerde opgave in en verstuurt de opgave uiterlijk 2 december 2024.
 

Overnemer: wat betekent de bedrijfsoverdracht voor de GLB-subsidies?

Neemt u een bedrijf over? Dan is het belangrijk dat u met een aantal dingen rekening houdt. De belangrijkste punten vermelden we hieronder.

Afspraken maken met overdrager 

U maakt samen met de overdrager duidelijke afspraken over de activiteiten die u nog moet doen voor de GLB-subsidies. Bijvoorbeeld als de overdrager op de overdrachtsdatum nog niet alle activiteiten voor de eco-regeling heeft gedaan. U moet deze activiteiten dan gaan doen. Stellen wij vast dat niet aan de voorwaarden is gehouden? Dan kan dit gevolgen hebben voor de GLB-subsidies.

Bent u als overnemende partij actieve landbouwer?

Voor het ontvangen van GLB-subsidies is een belangrijke voorwaarde dat u actieve landbouwer bent. Meer informatie vindt u op Actieve landbouwer 2024.

Wanneer doet u als overnemer de GLB-aanmelding?

Bepaal eerst welke situatie bij u van toepassing is:

Bedrijfsoverdracht tot en met 17 mei

Bij een bedrijfsoverdracht tot en met 17 mei doet u uiterlijk 17 mei 2024 de aanmelding GLB-subsidies in de Gecombineerde opgave. Heeft de overdrager bij een volledige bedrijfsoverdracht toch de aanmelding gedaan? Bekijk dan het schema Heeft de overdrager de aanmelding wel gedaan in de Gecombineerde opgave? wat dit voor u betekent.

Bedrijfsoverdracht na 17 mei

Bij een bedrijfsoverdracht na 17 mei doet de overdrager uiterlijk 17 mei 2024 de aanmelding GLB-subsidies in de Gecombineerde opgave. Wat dit betekent voor u leest u in het schema Heeft de overdrager de aanmelding wel gedaan in de Gecombineerde opgave?

Gevolg voor uitbetaling van de GLB-subsidies

Is er niet uiterlijk 17 mei 2024 een aanmelding GLB-subsidies gedaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor het recht op betalingen van GLB-subsidies.

Heeft de overdrager de aanmelding al gedaan in de Gecombineerde opgave?

Bekijk in het schema hieronder welke situatie voor u geldt. Daarachter leest u wat dit voor u betekent. 

Situatie Wat betekent dit voor u als overnemer?
Bedrijfsoverdracht ontvangen tot en met 17 mei
1. De overdrager heeft de aanmelding GLB-subsidies gedaan in de Gecombineerde opgave. Maar in de melding overdracht heeft hij aangegeven dat hij de aanmelding niet wil overdragen.
 
U doet uiterlijk 17 mei 2024 de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding op het nieuwe relatienummer. 
Bedrijfsoverdracht ontvangen tot en met 17 mei
2. De overdrager heeft de aanmelding GLB-subsidies gedaan in de Gecombineerde opgave. In de melding overdracht heeft hij aangegeven dat hij de aanmelding volledig of gedeeltelijk wil overdragen.

Wanneer kunnen we de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding van de overdrager voor u klaarzetten?
Wij kunnen in de meeste situaties de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding van de overdrager voor u klaarzetten. Dit geldt voor deze bedrijfsoverdrachten:
 

 • Juridische wijziging
 • Overdracht na overlijden
 • Overdracht naar eigen burgerservicenummer (BSN)

Belangrijk: U opent als overnemer de Gecombineerde opgave niet
Zodra de bedrijfsoverdracht is gemeld, moet u de Gecombineerde opgave niet openen. Doet u dit wel? Dan kunnen we de gegevens van de overdrager niet klaarzetten voor u en moet u de opgave helemaal zelf invullen. Wij informeren u wanneer u de Gecombineerde opgave kunt doen.

Heeft u bericht gehad?
Dan doet u uiterlijk 2 december 2024 de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding op het nieuwe relatienummer. De Gecombineerde opgave moet overeenkomen met die van de overdrager.

Wanneer kan u de Gecombineerde opgave wel direct openen?
Bij de volgende type bedrijfsoverdrachten zetten we de gegevens van de Gecombineerde opgave van de overdrager niet klaar voor u:

 • Overdracht aan derden.
 • Fusie
 • Toevoeging aan bestaand bedrijf
 • (Af)splitsing van bestaand bedrijf

Dit betekent dat u direct de Gecombineerde opgave kunt openen. Uiterlijk 2 december 2024 verstuurt u de opgave met GLB-aanmelding.

 

Bedrijfsoverdracht na 17 mei ontvangen
3. De overdrager heeft de aanmelding GLB-subsidies gedaan in de Gecombineerde opgave. In de melding overdracht heeft hij aangegeven dat hij de aanmelding volledig of gedeeltelijk wil overdragen.
 
Dezelfde informatie geldt voor u als overnemer, zoals bij situatie 2 beschreven staat.

Wanneer contact opnemen?

Geldt er een situatie waarbij u of de overdrager in de knel komt met de deadline van 17 mei? Of een andere specifieke situatie die u wilt bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Juridische wijziging, overdracht na overlijden of overdracht naar eigen BSN?

Wilt de overdrager de aanmelding GLB-subsidies overdragen? Bij deze bedrijfsoverdrachten zetten we de gegevens uit de Gecombineerde opgave met aanmelding van de overdrager klaar voor u. U opent de Gecombineerde opgave met GLB-aanmelding niet. Wij informeren u wanneer dit wel kan. Wacht daarom onze instructies af. Opent u de Gecombineerde opgave wel? Dan kunnen we de gegevens niet meer voor u klaarzetten en moet u zelf helemaal de opgave invullen.

Overdracht aan derden of een toevoeging/(af)splitsing van een bestaand bedrijf?

Bij deze bedrijfsoverdrachten kunnen wij gegevens uit de Gecombineerde opgave van de overdrager met GLB-aanmelding niet klaarzetten voor de overnemer. De overnemer vult zelf helemaal de Gecombineerde opgave in en verstuurt de opgave uiterlijk 2 december 2024.

Melding overdracht digitaal ondertekenen

Heeft de overdrager het formulier klaargezet waarmee de bedrijfsoverdracht wordt gemeld? Dan is het belangrijk dat u het formulier controleert. Dit regelt u op Mijn RVO op de pagina Mijn melding voor bedrijfsoverdracht. Bent u akkoord met de inhoud? Dan ondertekent u digitaal de bedrijfsoverdracht.

Gestopt: wat betekent het voor GLB-subsidies

Bent u gestopt met uw bedrijf? En heeft u zich uitgeschreven bij KVK? Dan bent u geen actieve landbouwer meer. Dat betekent dat u zich vanaf de uitschrijfdatum niet meer aan de voorwaarden voor GLB-subsidies houdt. U krijgt geen uitbetaling meer voor deze GLB-subsidies:

 • Basispremie
 • Extra betaling eerste 40 hectare
 • Eco-regeling
 • Extra betaling jonge landbouwers
 • Brede weersverzekering
 • Zeldzame landbouwhuisdierrassen (ZLH)

Ook heeft u geen toegang meer tot Mijn RVO. Wilt u uw gegevens bekijken? Vraag dan toegang aan via de knop Uw toegang direct regelen. Kies daarna voor Toegang tot gegevens. U kunt met het digitale formulier uzelf of iemand anders machtigen.

Meer informatie over machtigen vindt u op iemand machtigen of gemachtigd worden. Heeft u de machtiging geregeld? Geef dan aan ons de bedrijfsbeëindiging door.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?