Gewassen op bouwland roteren (GLMC 7) 2024

Gepubliceerd op:
8 februari 2024
Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2024

Vanaf 2024 is het verplicht om gewassen op uw bouwland te roteren. Er zijn normen waar u zich aan moet houden. En u leest wanneer u bent vrijgesteld van gewasrotatie op uw percelen.

Laatste aanpassingen op deze pagina

 • 11 maart 2024: De tweede norm is verduidelijkt: een ander gewas betekent een andere gewascode.
 • 20 februari 2024: We hebben de Tabel Gewassen en GLB 2024 toegevoegd.

Waarom gewassen op bouwland roteren

Gewasrotatie is goed voor de bodemgezondheid. Het maakt de bodem weerbaarder, voorkomt ziektes en verbetert de bodemstructuur. En dat zorgt voor een betere  opbrengst.

Normen

Aan deze 3 normen moet u zich houden:

 1. U teelt elk jaar op minimaal 1/3 van uw bouwland een ander gewas als hoofdteelt (andere gewascode). Of u teelt een of meer volgteelten (andere gewassoort) na de hoofdteelt. Het 1/3 deel waarop u moet roteren is het deel van de totale oppervlakte van uw bouwland. Inclusief de vrijgestelde oppervlakte . U leest hieronder meer over vrijstellingen.
 2. U teelt op uw percelen eens per 4 jaar een ander gewas (andere gewascode) als hoofdteelt.
 3. U teelt op zand- en lössgrond in de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2027 één keer een rustgewas als hoofdteelt.

Volgteelt na hoofdteelt

Kiest u bij norm 1 voor een volgteelt na de hoofdteelt in hetzelfde jaar? Dan kiest u voor volgteelt een andere gewassoort. Dat is niet hetzelfde als een gewascode. In de Tabel Gewassen GLB ziet u welke gewassen dezelfde gewassoort zijn en wat u kunt kiezen. De volgteelt zaait u in na de hoofdteelt. En blijft staan tot u de nieuwe hoofdteelt inzaait.

Vrijstellingen gewasrotatie (norm 1 en 2) 

U bent vrijgesteld van gewasrotatie op uw bedrijf als:

 • u meer dan 75% van uw totale bouwland gebruikt voor tijdelijk grasland , braak en/of vlinderbloemige gewassen;
 • u meer dan 75% van al uw landbouwareaal gebruikt voor blijvend grasland, tijdelijk grasland of natte teelt.

U bent vrijgesteld van gewasrotatie op een perceel als:

 • u een perceel gebruikt voor braak, natte teelt, meerjarige gewassen, grassen en kruidachtige voedergewassen;
 • u op een perceel een biologische productiemethode toepast. En uw bedrijf biologisch gecertificeerd is. Op de percelen waar u geen biologische productiemethode toepast, moet u wel aan de gewasrotatieplicht voldoen;
 • u op de percelen beheer voor het ANLb of de Catalogus Groenblauwe diensten uitvoert en bovenstaande voorwaarden niet aansluiten;
 • uw bedrijf in de regio Oldambt of Hoeksche Waard op zware kleigrond ligt. En u gewasdiversificatie toepast in combinatie met continuteelt van wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad of winterraapzaad. U moet dan minimaal 3 van deze winterteelten op uw bouwland hebben. Het gewas met de grootste oppervlakte staat op maximaal 75% van uw bouwland. En de teelt met de kleinste oppervlakte staat op minimaal 5% van uw bouwland.

Vrijstelling rustgewas op zand- en lössgrond (norm 3)

U krijgt pas een vrijstelling als de teelt in de periode van 2023 tot 2027 aaneengesloten op het perceel staat.

Welke gewassen zijn vrijgesteld voor GLMC 7?

In de Tabel Gewassen en GLB 2024 vindt u welke gewassen zijn vrijgesteld voor GLMC 7. U ziet ook of een vrijgesteld gewas geldt op perceelsniveau en/of bedrijfsniveau. 

Voorbeelden

Hoe we 1/3 van uw bouwland berekenen in combinatie met vrijstellingen

Voorbeeld 1 U heeft 100 hectare bouwland, waarvan 20 hectare tijdelijk grasland. 
U moet dan 33 hectare van uw bouwland jaarlijks roteren. 
De 20 hectare aan tijdelijk grasland voldoet al aan de gewasrotatieplicht. 
Dan is er nog 13 hectare over waarop u uw gewassen moet roteren.
Voorbeeld 2 U heeft 100 hectare bouwland, waarvan 40 hectare tijdelijk grasland. 
U moet dan 33 hectare van uw bouwland jaarlijks roteren. 
40 hectare is tijdelijk grasland en dit is meer dan de 33 hectare die u nodig heeft. 
U voldoet dus aan de gewasrotatieplicht.
Voorbeeld 3 U heeft 100 hectare bouwland met 25 hectare bieten, 25 hectare aardappelen en 50 hectare zomergerst. 
U heeft geen vrijstelling en moet dus 33 hectare van uw bouwland jaarlijks roteren.

Hoe u gewassen kunt roteren

  2023 2024 2025 2026
Voorbeeld 1 Zomertarwe Zomertarwe zonder volgteelt (=geen gewasrotatie) Suikerbieten (=gewasrotatie)  
Voorbeeld 2 Zomertarwe Zomertarwe met volgteelt van andere gewassoort tot volgende hoofdteelt (=gewasrotatie) Suikerbieten (=gewasrotatie)  
Voorbeeld 3 Zomertarwe Zomertarwe met volgteelt van andere gewassoort tot volgende hoofdteelt (=gewasrotatie) Zomertarwe met volgteelt van andere gewassoort tot volgende hoofdteelt (=gewasrotatie)  
Voorbeeld 4 Suikerbieten Zomertarwe; geen volgteelt (=gewasrotatie) Zomertarwe zonder volgteelt tot volgende hoofdteelt (=geen gewasrotatie) Aardappelen (=gewasrotatie)
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?