Voor welke subsidie wilt u de VKO gebruiken?

VKO voor arbeidskosten 

U kunt bij deze subsidie alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten.
 

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
 • Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
 • U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
   

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald. Dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening  

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600

U kunt één VKO kiezen voor uw project. Alle samenwerkingspartners gebruiken deze methode dan ook. U kunt in één samenwerkingsverband dus maar één VKO gebruiken.

VKO voor arbeidskosten 

U kunt bij deze subsidie alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten.
 

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
 • Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
 • U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
   

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald. Dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening  

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600

U kunt één VKO kiezen voor uw project. Alle aanvragers gebruiken deze methode dan ook. U kunt in één samenwerkingsverband dus maar één VKO gebruiken. 

Over welke VKO wilt u meer informatie?

De VKO voor overige kosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de overige kosten door de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag.
 • U motiveert de overige kosten op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag.

U vindt dit format op Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen of Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

U mag deze optie niet gebruiken als er meer dan één subsidiepercentage geldt binnen uw aanvraag. Gebruikt u deze berekening? Dan hoeft u geen bewijsstukken meer aan te leveren over de hoogte van de overige kosten. Motiveer en onderbouw de arbeidskosten (loonkosten en/of eigen arbeid) op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag en met  urenstaten.
 

Hoe berekenen we de subsidie voor overige kosten?

Bij deze VKO berekenen we subsidie voor de overige kosten door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen: het forfaitair bedrag.

U geeft de arbeidskosten op die bij uw project horen. Voor de arbeidskosten van personeel in loondienst geldt een individueel uurtarief. U leest meer over het berekenen van het uurtarief onder Hoe bereken ik het uurtarief voor personeel?

Eigen arbeid

Ook de uren die u zelf besteedt aan het project (eigen arbeid) vallen onder de arbeidskosten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt. Er is sprake van eigen arbeid wanneer u bijvoorbeeld werkt vanuit een eenmanszaak, als zzp’er, als maat van een maatschap of als vennoot van een vof. Voor uw eigen uren gebruikt u een uurtarief van € 43.

Welke uren declareren

U kunt alleen de uren declareren die daadwerkelijk aan het project besteed worden. Dit toont u aan door middel van urenstaten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt. 
 

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
 • Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
 • U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
   

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald, dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening  

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600


 

Over welke VKO wilt u meer informatie?

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
 • Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
 • U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
   

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald, dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening  

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten voor demonstratiebedrijven € 100.000 € 23.000 € 123.000 100% € 123.000
Overige kosten voor praktijkleernetwerken € 100.000 € 23.000 € 123.000 80% € 98.400


 

De VKO voor overige kosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de overige kosten door de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag.
 • U motiveert de overige kosten op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag.
   

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

U mag deze optie niet gebruiken als er meer dan één subsidiepercentage geldt binnen uw aanvraag. Gebruikt u deze berekening? Dan hoeft u geen bewijsstukken meer aan te leveren over de hoogte van de overige kosten. Motiveer en onderbouw de arbeidskosten (loonkosten en/of eigen arbeid) op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag en met  urenstaten.
 

Hoe berekenen we de subsidie voor overige kosten?

Bij deze VKO berekenen we subsidie voor de overige kosten door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen: het forfaitair bedrag.

U geeft de arbeidskosten op die bij uw project horen. Voor de arbeidskosten van personeel in loondienst geldt een individueel uurtarief. U leest meer over het berekenen van het uurtarief onder Hoe bereken ik het uurtarief voor personeel?

Eigen arbeid

Ook de uren die u zelf besteedt aan het project (eigen arbeid) vallen onder de arbeidskosten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt. Er is sprake van eigen arbeid wanneer u bijvoorbeeld werkt vanuit een eenmanszaak, als zzp’er, als maat van een maatschap of als vennoot van een vof. Voor uw eigen uren gebruikt u een uurtarief van € 43.

Welke uren declareren

U kunt alleen de uren declareren die daadwerkelijk aan het project besteed worden. Dit toont u aan door middel van urenstaten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt. 
 

VKO voor arbeidskosten  

U kunt bij deze subsidie alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten.
 

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

•    We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
•    Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
•    U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
 

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald, dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruikmaken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.

Komt u met uw project voor werken, diensten en/of leveringen boven de Europese drempelbedragen voor aanbesteding? Dan mag de VKO voor arbeidskosten niet worden gebruikt. Dit geldt ook voor opdrachten die deel uitmaken van een raamovereenkomst die Europees is aanbesteed.

Goed om te weten: de VKO voor arbeidskosten wordt in uw aanvraag automatisch toegekend. In de beoordeling wordt dit gecorrigeerd.

Voorbeeldberekening VKO voor arbeidskosten

Hieronder ziet u een voorbeeldberekening van een subsidiebedrag voor VKO voor arbeidskosten:

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Waterkwaliteit; kosten derden exclusief btw  € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Waterkwantiteit; kosten derden exclusief btw € 300.000 € 69.000 € 369.000 70% € 258.300


 

VKO voor arbeidskosten  

U kunt bij deze subsidie alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten.
 

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

•    We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
•    Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
•    U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
 

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald, dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening VKO 

Hieronder ziet u een voorbeeldberekening van een subsidiebedrag voor VKO voor arbeidskosten:

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600


 

VKO voor arbeidskosten  

U kunt bij deze subsidie alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten.
 

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

•    We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
•    Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
•    U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
 

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald, dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening VKO 

Hieronder ziet u een voorbeeldberekening van een subsidiebedrag voor VKO voor arbeidskosten:

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600


 

U kunt kiezen uit VKO voor arbeidskosten en VKO voor overige kosten. Heeft u voor uw project een vergoeding van uw subsidiabele kosten aangevraagd voor investeringen in bedrijfsmiddelen? Dan kunt u alleen kiezen voor de VKO voor arbeidskosten. Vraagt u subsidie aan in Zeeland? Dan moet u de VKO voor arbeidskosten gebruiken. 

Over welke VKO wilt u meer informatie?

De VKO voor arbeidskosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de arbeidskosten als percentage van de overige kosten. 
 • Het is belangrijk dat u laat zien dat u arbeid en uren inzet bij uw project.
 • U hoeft geen urenregistratie bij te houden.
   

Hoe berekenen we de subsidie voor arbeidskosten?

We berekenen een forfaitair bedrag voor de arbeidskosten. Dat betekent dat het bedrag van te voren wordt bepaald, dit is dus niet het echte bedrag. Het forfaitair bedrag berekenen we door de overige kosten te vermenigvuldigen met 0,23. Dit is een forfaitair bedrag van 20% van de overige kosten, waarbij 15% voor de overheadkosten is opgeteld. Dit bedrag bepaalt hoe hoog de subsidie wordt.
 

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

Is er bij uw aanvraag sprake van een overheidsopdracht? U kunt dan misschien geen gebruik maken van deze VKO. Dit hangt af van de hoogte van het bedrag van de opdracht.
 

Voorbeeldberekening  

  Subsidiabele kosten Forfaitair bedrag voor arbeidskosten 23%  Totaal Subsidiepercentage Totale subsidiebedrag
Overige kosten buiten investeringen € 300.000 € 69.000 € 369.000 100% € 369.000
Overige kosten investeringen € 100.000 € 69.000 € 369.000 40% € 147.600


 

De VKO voor overige kosten zit zo in elkaar: 

 • We berekenen de overige kosten door de gegevens die u heeft aangeleverd in de subsidieaanvraag.
 • U motiveert de overige kosten op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag.
   

Wanneer kunt u deze optie niet gebruiken?

U mag deze optie niet gebruiken als er meer dan één subsidiepercentage geldt binnen uw aanvraag. Gebruikt u deze berekening? Dan hoeft u geen bewijsstukken meer aan te leveren over de hoogte van de overige kosten. Motiveer en onderbouw de arbeidskosten (loonkosten en/of eigen arbeid) op een duidelijke manier in het format projectplan van uw subsidieaanvraag en met urenstaten.
 

Hoe berekenen we de subsidie voor overige kosten?

Bij deze VKO berekenen we subsidie voor de overige kosten door de arbeidskosten met 40% te vermenigvuldigen: het forfaitair bedrag.

U geeft de arbeidskosten op die bij uw project horen. Voor de arbeidskosten van personeel in loondienst geldt een individueel uurtarief. U leest meer over het berekenen van het uurtarief onder Hoe bereken ik het uurtarief voor personeel?

Eigen arbeid

Ook de uren die u zelf besteedt aan het project (eigen arbeid) vallen onder de arbeidskosten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt. Er is sprake van eigen arbeid wanneer u bijvoorbeeld werkt vanuit een eenmanszaak, als zzp’er, als maat van een maatschap of als vennoot van een vof. Voor uw eigen uren gebruikt u een uurtarief van € 43.

Welke uren declareren

U kunt alleen de uren declareren die daadwerkelijk aan het project besteed worden. Dit toont u aan door middel van urenstaten. U kunt in de begroting onderbouwen hoeveel uren u aan het project besteedt.