Menu Zoeken

eLoket

Welkom bij eLoket: het elektronisch loket voor het digitaal afnemen van diensten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt voor verschillende subsidieregelingen zien met welk middel u hier een aanvraag digitaal kunt indienen.

Houd er rekening mee dat u eLoket niet voor alle (subsidie)regelingen kunt gebruiken.

Agrarische ondernemers loggen in via het klantportaal mijn.rvo.nl. In de toekomst wordt dit portaal uitgebreid met diensten voor alle ondernemers. Dan kunt u daar ook gebruik maken van diensten zoals subsidies en registraties.

Verschil PKIoverheidcertificaten voor eHerkenning en SBR-software

PKIoverheidcertificaten voor SBR zijn niet bruikbaar voor eHerkenning. Lees meer hierover.

U kunt met 3 verschillende authenticatiemiddelen inloggen in eLoket

U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Log in met eHerkenning.
U bent particulier en heeft een Burgerservicenummer (BSN). Log in met DigiD.
U heeft geen eHerkenning of DigiD én u wilt inloggen voor het formulier Mededelen WBSO/RDA of BSN-nummers doorgeven.

Service menu right