Service menu right

Privacy

13-02-2020

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig.

Wat is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De belangrijkste regels over hoe organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (pdf). De AVG helpt uw privacy te beschermen. In de hele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Privacybeleid

Wij gebruiken het privacybeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In de privacyverklaring op de website van het ministerie van EZK staat het privacybeleid beschreven. Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met de AVG. U vindt bijvoorbeeld informatie over de verwerking, uitwisseling en bewaartermijn van uw persoonsgegevens. Ook kunt u lezen welke rechten u heeft.

Rechten

U heeft verschillende rechten onder de AVG. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage of rectificatie. Wilt u weten welke gegevens wij van u verwerken of wilt u dat wij een aanpassing doen in uw geregistreerde persoonsgegevens? Dan kunt u via mijn.rvo.nl een AVG-verzoek indienen.

Verwerkingenregister

Alle verwerkingen van persoonsgegevens vindt u in het verwerkingenregister van het ministerie van EZK. Dit register bevat per verwerking:

  • een korte beschrijving van de soorten gegevens die wij verwerken;
  • waarvoor wij die gegevens verzamelen;
  • wat wij met deze gegevens doen;
  • wie er verantwoordelijk is voor de verwerking.

Zo kunt u controleren of wij uw gegevens gebruiken volgens de regels van de AVG.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Heeft u een specifieke vraag of wilt u een klacht indienen? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van het ministerie van EZK. Dit kan via e-mail: PbFG@minezk.nl, of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.