Frisse scholen

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. 

Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe u uw schoolgebouw kunt ‘verfrissen’ en anderen daarbij kunt inspireren. 

Zelf aan de slag

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het (gemiddeld) elektriciteitsverbruik is, vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

• Besparing op de energie (kostenbesparing),
• Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
• Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over het verfrissen van uw huidige schoolgebouw, danwel het bouwen van een nieuwe frisse school:

Bestaande bouw

Van bestaande school naar frisse school
Financieringsoplossingen voor scholen

Nieuwbouw

Een energieneutrale school
Stappenplan frisse school bouwen
Financieringsoplossingen voor scholen

Green Deal Scholen

De Green Deal Scholen is per 1 april 2018 beëindigd. Wilt u weten welke resultaten de Green Deal heeft geboekt? Download dan het rapport met de opbrengsten van de Green Deal - via onderstaande link.

RVO.nl is met haar frisse school-activiteiten partner in de uitvoering van de Green Deal Scholen. Doel van de Green Deal is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te versnellen. De Green Deal helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren.

Gezond binnenmilieu op scholen

Een slechte kwaliteit van binnenmilieu leidt tot gezondheidsklachten. In 70-80% van de klaslokalen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is de CO2-concentratie te hoog (> 1200 ppm). Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn te lage temperaturen en tochtklachten in de winter, oververhitting in de zomer en problemen met daglicht en verlichting. Een gezond binnenmilieu zorgt voor:

• Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel
• Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel
• Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel.

Gezond binnenmilieu op scholen

Educatief in de les

Benieuwd hoe u duurzaamheid in het schoolgebouw kunt behandelen als thema in het onderwijs? Op onderstaande pagina vindt u een selectie van mogelijke lesmaterialen:

Educatief in de les

Aanbesteden van verduurzaming

Als u een schoolgebouw wilt verduurzamen, zult u in veel gevallen werkzaamheden moeten uitbesteden. U moet hiervoor net als andere overheden verplicht aanbesteden - dat wil zeggen dat u wettelijke inkoopprocedures moet volgen.

> Verduurzamen van uw school en aanbesteden

Service menu right