Green Deal

Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Het kabinet geeft met de Green Dealaanpak ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen.

Hoe werkt een Green Deal?

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, mede-overheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Dealaanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief:

  • van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving en
  • het toegankelijk maken van netwerken
  • tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
  • inbrengen van kennis

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn:energie, voedsel, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy en klimaat en bouw.

Welke projecten gingen u voor?

Hieronder vindt u 2 video's met succesvolle voorbeelden van Green Deals. De eerste focust op de Nederlandse Green Deals gelijkspanning, biobased grondankers en hoe scheepvaart de afvalketen sluit. De 2e is Engelstalig en zet de éérste internationale Green Deal centraal (North Sea Resources Roundabout - NSSR).

Meer weten?

Wilt u weten of uw initiatief kans maakt om voor een Green Deal in aanmerking te komen? Of heeft u andere vragen? De Rijksoverheid ondersteunt u op verschillende manieren.

  • Op de website van de Green Deals vindt u aanvullende Green Deal informatie: www.greendeals.nl
  • Elke Green Deal heeft een factsheet. Hier staat in wat de deal inhoudt en wat de afspraken zijn. Bekijk deze via www.greendeals.nl
  • Via de Green Deal nieuwsbrief houden we u op de hoogte. U kunt zich aanmelden via e-mail.
RVO.nl ondersteunt de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken bij de uitvoering van Green Deals.

Service menu right