Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

 • DrieKamerModel

  DrieKamerModel voor wooncorporaties

  DrieKamerModel, zichtbaar maken prestaties woningcorporatiesVeel woningcorporaties zoeken naar nieuwe manieren om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren en beter zichtbaar te maken. Ze willen beter...

 • WoON websitefoto

  WoON Oversampling

  ‘Oversamplen’ is het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is.In september 2017 is het veldwerk...

 • sociale huur

  Versterken sociale huursector

  In het kennisdossier woningmarkt wordt landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot de betaalbaarheid (en kwaliteit) van huurwoningen op een rij gezet, inclusief de bijbehorende instrumenten.Het gaat...

Service menu right