Menu Zoeken

Biobased Economy

Biobased Economy

De Biobased Economy (BBE) is een economie die gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie inzet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie die biomassa toepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en kan doorgroeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de manieren waarop Nederland groene groei kan realiseren.

Rol van RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het programma Biobased Economy uit in opdracht van én samen met het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl verbindt de biobased activiteiten van een groot aantal programma's vanuit een overkoepelende overheidsvisie op de Biobased Economy.

Zo nemen we remmende regelgeving weg voor groene groei, ondersteunen we het Biorenewables Business Platform, het Agro Papier Chemie Platform en de commissie Corbey én monitoren we de voortgang van BBE in Nederland. Twee keer per jaar organiseert het ministerie van Economische Zaken een netwerkbijeenkomst BBE - met hulp van RVO.nl - om alle BBE betrokkenen op de hoogte te houden en met elkaar te laten netwerken. Nieuws en activiteiten van alle betrokkken actoren vindt u op www.biobasedeconomy.nl.
 

Monitoring

De Biobased Economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Daarvoor is een goede afstemming nodig over definities, uitgangspunten en methode van monitoring. Het document 'Protocol monitoring BBE' bouwt voort op de vele monitoringsactiviteiten in de afgelopen jaren en zet een stap in het ontwikkelen van een eenduidige manier van volgen van deze nieuwe sector.


Het rapport ‘BBE Monitoring 2013’ brengt de kwantitatieve gegevens van de Biobased Economy in kaart met betrekking tot marktontwikkeling, innovatie, toegevoegde waarde, ontwikkeling van netwerken en de regionale ontwikkeling. De rapportage ‘Market opportunities biobased materials’ van het Nova Instituut beschrijft de positionering van Nederlandse bedrijven binnen de markt van biobased products en chemicals wereldwijd. Informatie over bio-energie vindt u op de pagina Bio-energie.

Subsidies

Naast algemene innovatieregelingen zoals de WBSO en RDA kunt u voor biobased economy projecten ook gebruik maken van de MIA/VAMIL regeling, die specifieke onderdelen voor BBE kent.
De topsectoren Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Energie en natuurlijk Biobased Economy bieden jaarlijkse subsidierondes. Dan kunt u BBE-projecten en MKB-projecten (MIT) indienen.
Vanuit de Europese Unie bieden diverse programma’s subsidie voor BBE-projecten. RVO.nl heeft deze calls op een rij gezet en houdt dit overzicht up to date. Zie downloads.

Meer informatie

Programma’s binnen RVO.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right