Menu Zoeken

Biobased Economy

Biobased Economy

De Biobased Economy (BBE) is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie waarin biomassa worden toegepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en heeft de potentie om door te groeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de wijzen waarop Nederland groene groei kan realiseren.

Rol van RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert Biobased Economy uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl verbindt de biobased activiteiten die binnen een groot aantal programma's plaatsvinden, vanuit een overkoepelende overheidsvisie op de Biobased Economy. De Biobased Economy staat aan het begin van haar ontwikkeling. Het is noodzakelijk en uitdagend om juist in deze fase de ontwikkelingen in kaart te brengen. Dat kan alleen als er een goede afstemming is over de definities, uitgangspunten en methode van monitoring. Het document ‘Protocol BBE’ bouwt voort op de vele monitoringsactiviteiten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en zet een stap in het ontwikkelen van een eenduidige manier van volgen van deze nieuwe sector. 

Het rapport ‘BBE Monitoring 2013’ brengt de kwantitatieve gegevens van de Biobased Economy met betrekking tot marktontwikkeling, innovatie, toegevoegde waarde, ontwikkeling van netwerken en de regionale ontwikkeling in kaart. De rapportage ‘Market opportunities biobased materials’ van het Nova Instituut beschrijft de positionering van Nederlandse bedrijven binnen de markt van biobased products en chemicals wereldwijd. Voor informatie over bio-energie verwijzen we u naar Bio-energie.

Meer informatie

Programma’s binnen RVO.nl

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right