Menu Zoeken

Biobased Economy

Biobased Economy

De Biobased Economy (BBE) is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie worden ingezet voor niet-voedseltoepassingen. Een economie waarin biomassa worden toegepast voor de productie van materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

In de Biobased Economy vervangen biologische grondstoffen fossiele grondstoffen. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

De Biobased Economy neemt een belangrijke plaats in in de circulaire economie en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en heeft de potentie om door te groeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de wijzen waarop Nederland groene groei kan realiseren.

Rol van RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verbindt de biobased activiteiten die binnen een groot aantal programma's plaatsvinden, vanuit een overkoepelende overheidsvisie op de Biobased Economy. Het rapport Stand van zaken Biobased Economy uit 2012 beschrijft de Biobased Economy (BBE) vanuit het perspectief van de programma’s die Agentschap NL (voorloper RVO.nl) in beheer had, namens de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu  en Buitenlandse Zaken. Voor informatie over bio-energie verwijzen we u naar Bio-energie.

Meer informatie

Programma’s binnen RVO.nl

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Biobased Economy uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download: 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right