Menu Zoeken

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Lopende IPC-projecten

Informatie of formulieren vindt u op wijziging of afronding van lopende IPC-projecten.

IPC in 2015

De IPC-regeling was als apart subsidie-instrument tot 2013 beschikbaar. In 2014 werd het IPC één van de instrumenten van de MIT-regeling (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren). Vanaf 2015 komt er een nieuwe regeling Mkb Innovatiestimulering Regio & Topsectoren waarbij IPC niet meer als (apart) instrument beschikbaar is. Wel komt de IPC als zelfstandige subsidieregeling weer terug in 2015. Hierover is op dit moment nog geen concrete informatie beschikbaar zoals openstellingstermijn en/of budget. Als deze informatie wel beschikbaar is, maken wij het bekend via onder andere deze website.

Uitslagen vierde IPC tender (2013)

Voor de laatste IPC-tender was in 2013 een budget van € 7 miljoen beschikbaar. Aanvragen konden worden ingediend van 1 mei 2013 t/m 20 juni 2013 17.00 uur. De uitslagen vindt u op de pagina 'Uitslag en rangschikking'.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Innovatie Prestatie Contracten uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download:

Service menu right