Menu Zoeken

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

Innovatieprestatiecontracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-bedrijven in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die statutair de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Lopende IPC-projecten

Informatie of formulieren vindt u op wijziging of afronding van lopende IPC-projecten.

Vierde IPC tender gesloten

Op dit moment is de IPC-regeling gesloten. Voor de vierde IPC-tender was een budget van € 7 miljoen beschikbaar. Aanvragen konden worden ingediend worden van 1 mei 2013 t/m 20 juni 2013 17.00 uur. De uitslagen vindt u op de pagina 'Uitslag en rangschikking'.

IPC in de toekomst

In de nabije toekomst is het IPC niet meer als op zichzelf staand subsidie-instrument voor het mkb beschikbaar. In plaats daarvan is ervoor gekozen om het IPC onderdeel te maken van de MIT (MKB Innovatie Topsectoren) regeling. Lees meer over de MIT regeling en het IPC als onderdeel daarvan.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Innovatie Prestatie Contracten uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right