SEED Capital

Meer artikelen
Man achter 2 computerschermen

Met de SEED Capital-regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij de Seed Capital-regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

SEED Capital schema

  • Ik wil een investeringsfonds opzetten

    Wilt u een investeringsfonds opzetten om met risicokapitaal te investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied? Vraag dan een lening aan voor het opzetten van een SEED-fonds.
    De tender voor 2017 was geopend van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017 met een budget van in totaal € 30 miljoen. Het budget van de algemene tender bedroeg € 24 miljoen. Daarnaast was er een apart budget (€ 6 miljoen) beschikbaar voor fondsen die specifiek wilden investeren in e-health technostarters.

  • Ik ben op zoek naar een investeerder
    Verschillende investeringsfondsen hebben nog budget. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen.

Denkt u na over het oprichten van een SEED-fonds? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft het proces van idee tot aanvraag voor u in 3 stappen opgedeeld.

De oogst van 10 jaar SEED Capital

Lees meer over wat er de afgelopen 10 jaar bereikt is met de SEED Capital regeling in het boek 'De oogst van 10 jaar SEED Capital'. U vindt de publicatie bij Downloads, onderaan de pagina.

Praktijkverhaal

iWelcome is internationaal productleider op het terrein van virtueel identiteits- en toegangsmanagement. Mede dankzij financiële ondersteuning van Newion, een investeringsfonds dat gebruik maakt van de SEED Capital-regeling. Lees het praktijkverhaal.

Regelgeving

Bekijk een overzicht van publicaties over de SEED-regeling in de Staatscourant op overheid.nl.

SEED regeling

 

Download:

Service menu right