Service menu right

Seed Capital

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij deze regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen.

Zowel Nederlandse investeerders als buitenlandse investeerders kunnen gebruik maken van de Seed Capital regeling.

Basic information in English

Bent u als start-up/ondernemer op zoek naar een investeerder? U kunt direct terecht bij de investeringsfondsen. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen.

 

SEED Capital schema

Budget

De reguliere tender 2019 voor investeerders was geopend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 en heeft een budget van € 18 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten. In dezelfde periode was een eHealth tender geopend met een budget van € 9 miljoen. Dit budget is beschikbaar voor investeerders die een investeringsfonds willen opzetten dat mede in eHealth start-ups investeert.
Een lening is maximaal even groot als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 6 miljoen.

Voor de tender klimaat en energie is apart budget beschikbaar.

Tender klimaat en energie

Naast de reguliere tender stelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat geld beschikbaar voor een tender klimaat en energie. Deze is geopend van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019. Lees meer over de tender klimaat en energie.

Voorwaarden

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling. Om een fonds op te richten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Stappenplan lening aanvragen

Wilt u een Seedfonds opzetten? Lees dan het stappenplan voor het aanvragen van een lening.

De Oogst van 10 jaar Seed Capital 2005-2015

Lees meer over wat er in de eerste 10 jaar bereikt is met de Seed Capital regeling in het boek 'De oogst van 10 jaar Seed Capital’.

Seed Capital fondsen

Wet- en regelgeving

De Seed Capital regeling is onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling ook opengesteld voor fondsen die zich willen richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Raadpleeg de publicatie van de regeling in de Staatscourant of bekijk een overzicht van publicaties over de Seed-regeling in de Staatscourant op overheid.nl.