Seed Capital aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Seed Capital

Tijdelijk gesloten
04-01-2021

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu geen aanvraag voor een lening indienen.

Achtergrond Seed Capital

De Staat verstrekt via de Seed Capital regeling een renteloze geldlening aan een investeringsfonds, met een maximale looptijd van 12 jaar. Minimaal 3 onafhankelijke aandeelhouders leggen (minimaal) hetzelfde bedrag in. Met het investeringsbudget wordt geïnvesteerd in technostarters die maximaal 7 jaar na de 1e commerciële verkoop actief zijn. De investering per onderneming bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3,5 miljoen.

Dankzij deze regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen.

Zowel Nederlandse investeerders als buitenlandse investeerders kunnen gebruik maken van de Seed Capital regeling.

Bent u als start-up/ondernemer op zoek naar een investeerder? U kunt direct terecht bij de investeringsfondsen. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen.

Budget

Het budget voor de reguliere tender in het voorjaar van 2021 is € 20 miljoen. De maximale lening per fonds is € 10 miljoen.

Voorwaarden

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling. Om een fonds op te richten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Terugbetalen lening

Voor de lening geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de fondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Uw fonds beheren

Heeft u al een Seedfonds opgericht? U kunt uw fonds(en) beheren. U kunt hier onder andere opnames indienen voor (nieuwe) participaties, wijzigingen doorgeven en rapportages indienen. Zowel het aanvraag- als beheerproces verlopen via een digitaal platform. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2+ nodig.

Uw fondsbeheer direct regelen

De Oogst van 10 jaar Seed Capital 2005-2015

Lees meer over wat er in de eerste 10 jaar bereikt is met de Seed Capital regeling in het boek 'De oogst van 10 jaar Seed Capital’.

Wetten en regels

De Seed Capital regeling is onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling ook opengesteld voor fondsen die zich willen richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Raadpleeg de publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.