Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Seed Capital

Laatst gecontroleerd op:
2 april 2024
Gepubliceerd op:
9 november 2011

Wilt u als investeerder start-ups ondersteunen met financiering en uw kennis, netwerk en ervaring? Maak dan gebruik van de Seed Capital-regeling. Private, ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in, de overheid verdubbelt hun inleg. Zo ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Seed Capital

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 2 januari 2024
Einddatum:
maandag 1 april 2024
Maximale lening per fonds:
€ 10.000.000
Totaal budget:
€ 33.000.000

Zo werkt de Seed Capital-regeling

De Staat verstrekt via de Seed Capital-regeling een renteloze geldlening aan een investeringsfonds, met een maximale looptijd van 12 jaar. Minimaal 3 onafhankelijke aandeelhouders leggen (minimaal) hetzelfde bedrag in. Met het investeringsbudget investeert het fonds in technostarters die maximaal 7 jaar na de 1e commerciële verkoop actief zijn. De investering per onderneming bedraagt minimaal € 100.000 en maximaal € 3,5 miljoen.

Dankzij deze regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen.

Extra beoordelingcriterium deep tech

De Seed Capital-regeling staat open voor fondsen in alle sectoren, maar voegt in 2024 een extra beoordelingscriterium toe. Fondsen die minstens 75% van hun omvang toewijden aan deep tech start-ups kunnen een hogere score krijgen dan vergelijkbare fondsen die dat niet doen. Dit criterium is echter niet verplicht bij het indienen van een aanvraag, waardoor reguliere Seed Capital startersfondsen expliciet niet worden uitgesloten en zelfs worden aangemoedigd om deel te nemen.

Rangschikken aanvragen en budget

De regeling werkt volgens een tenderprincipe. We beoordelen en rangschikken alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend. De hoogst gerangschikte investeringsfondsen ontvangen een Seed Capital-lening, totdat het budget is uitgeput. Het budget voor de huidige tender is € 33 miljoen. De maximale lening per fonds is € 10 miljoen. 

Voorwaarden

Een closed-end venture capital fonds kan gebruikmaken van de Seed Capital regeling. Om een fonds op te richten moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zowel Nederlandse investeerders als buitenlandse investeerders kunnen gebruikmaken van de Seed Capital regeling.

Terugbetalen lening

Voor de lening geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aantrekkelijk voor de fondsen:

  • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
  • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haar investering eruit heeft gehaald.
  • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Uw fonds beheren

Heeft u al een Seedfonds opgericht? Dan kunt u uw fonds(en) online beheren. Dien opnames in voor (nieuwe) participaties, geef wijzigingen door en upload rapportages. U heeft hiervoor eHerkenning niveau 2+ nodig.

Seed Capital fondsen

Bent u als start-up/ondernemer op zoek naar een investeerder? U kunt direct terecht bij de investeringsfondsen. Kijk bij welke investeringsfondsen u een aanvraag kunt doen.

Seed Capital in de praktijk

“Dankzij de Seed Capital-regeling verdubbelt de overheid onze inleg en kunnen we sneller met ons fonds in jonge, technologische start-ups investeren. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van veelbelovende technologie in Nederland.”

Lees hun verhaal

Tijl Hoefnagels
Venture Partner bij Rubio

Innovatief Nederland in bloei – 15 jaar Seed Capital

Om bij het 15-jarig bestaan van Seed Capital stil te staan is in 2020 het jubileumboek uitgebracht. Download de publicatie en lees inspirerende interviews met diverse fondsmanagers en de adviescommissie. Ook komen de resultaten van de afgelopen 15 jaar aan bod en passeren enkele succesverhalen de revue.

Wetten en regels

De Seed Capital regeling is onderdeel van de Regeling Nationale EZ-subsidies. Sinds 1 januari 2010 is de Seed Capital regeling ook opengesteld voor fondsen die zich willen richten op creatieve starters. Dat zijn starters uit de creatieve zakelijke dienstverlening, media, entertainment en kunsten.

Raadpleeg de publicatie van de regeling in de Staatscourant (artikel 3.10 Seed capital technostarters).

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?