Seed Capital

Meer artikelen
Man achter 2 computerschermen

Met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal.

Dankzij de Seed Capital regeling komen vraag en aanbod samen. Private geldschieters en de overheid vullen gezamenlijk een fonds dat investeert in kansrijke technostarters en creatieve starters. De fondsmanager helpt met zijn netwerk en kennis jonge bedrijven op weg. Seed Capital biedt investeerders zo voldoende zekerheid en de kans om in het succes van de start-ups te delen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Tender 2018

De tender 2018 was geopend van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018. Het budget was € 24 miljoen. Lees meer over deze tender in de Staatscourant.

SEED Capital schema

De oogst van 10 jaar Seed Capital

Lees meer over wat er de afgelopen 10 jaar bereikt is met de Seed Capital regeling in het boek 'De oogst van 10 jaar Seed Capital'. U vindt de publicatie bij Downloads, onderaan de pagina.

Praktijkverhaal

iWelcome is internationaal productleider op het terrein van virtueel identiteits- en toegangsmanagement. Mede dankzij financiële ondersteuning van Newion, een investeringsfonds dat gebruik maakt van de Seed Capital regeling. Lees het praktijkverhaal.

Regelgeving

Seed regeling (Titel 3.10 Regeling nationale EZ-subsidies).

Raadpleeg andere publicaties op de pagina Officiele bekendmakingen of bekijk een overzicht van publicaties over de Seed-regeling in de Staatscourant op overheid.nl.

Download:

Service menu right