Missievouchers SIB

Meer artikelen
Starters International Business (SIB)

Heeft u beperkte exportervaring? Of wilt u een nieuwe buitenlandse markt verkennen? En heeft u behoefte aan meer inzicht en contacten? Dan is de missievoucher wat voor u.

Met een missievoucher kunt u deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending. Een handelsmissie is een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse bedrijven naar een buitenlandse markt. Een collectieve beursinzending bestaat uit individuele stands van Nederlandse bedrijven die deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs.

Let op: nieuw budget

Vanaf 8 juli is het weer mogelijk missievouchers aan te vragen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft extra budget voor 150 missievouchers ter waarde van maximaal € 1.500 beschikbaar gesteld.

Voorwaarden

  • U heeft een mkb-bedrijf.
  • Uw export bedroeg de afgelopen 12 maanden minder dan 25% van uw omzet. Exporteerde u meer, maar wilt u nu naar een voor u nieuwe exportmarkt? Dan moet het gaan om een markt waarnaar u niet eerder exporteerde of waarnaar u slechts incidentele leveringen had (niet meer dan 3% van uw omzet in de laatste 12 maanden).
  • In totaal mag uw onderneming (of de groep waartoe uw onderneming behoort) in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Er gelden geen aanvullende beperkingen voor sectoren en/of landen.

Organisatoren

Organisatoren van handelsmissies en/of beursinzendingen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen.

Deelname aan handelsmissies en beursinzendingen

De handelsmissie of collectieve beursinzending moet op de agenda van het netwerk Internationaal Ondernemen staan. Het gaat om activiteiten van Nederlandse private (derde) partijen. Activiteiten die de Nederlandse overheid financieel ondersteunt, komen niet aanmerking voor een missievoucher. Denk aan economische missies onder leiding van een bewindspersoon. Gaat u bij de organisator van de activiteit na of er sprake is van cofinanciering door de Nederlandse overheid.

Daarnaast zijn vouchers niet bestemd voor beurzen in het buitenland waarbij geen collectieve inzending door een Nederlandse organisator plaatsvindt.

Let op: In het kader van een evenwichtige spreiding over doelgroepen, regio’s, thema’s en aard van de activiteiten, verstrekt de RVO.nl maximaal 30 vouchers per evenement.

Vergoeding maximaal € 1.500

U krijgt met een voucher een financiële tegemoetkoming van maximaal € 1.500 (exclusief btw) voor deelname aan een collectieve beursinzending of handelsmissie. De reis- en verblijfskosten zijn voor uw eigen rekening. De waarde van de voucher kan nooit hoger zijn dan de kosten die u voor uw deelname betaalt aan de organisator.

Budget

Het budget voor 2016 is € 1.425.000 (950 missievouchers).

Missievoucher aanvragen

U kunt een missievoucher aanvragen via mijn.rvo.nl. Dit kan totdat het budgetplafond is bereikt. Bij de aanvraag geeft u aan voor welke activiteit u een missievoucher wilt aanvragen. De activiteit waarvoor u een aanvraag indient, moet in de komende 12 maanden plaatsvinden. Het is niet mogelijk om achteraf een voucher aan te vragen.

In de voucheraanvraag ondertekent u een verklaring dat u aan de voorwaarden voldoet. U kunt 1 voucher per bedrijf per jaar aanvragen. Een voucher is op naam gesteld en is niet overdraagbaar.

Aanmelden voor deelname

Uw voucheraanvraag is géén aanmelding voor deelname aan de missie of beursinzending. Voor deelname meldt u zich aan bij de organisator van de missie of beursinzending.

De organisator van de missie of beursinzending stuurt u na afloop van de activiteit een factuur. U ondertekent de missievoucher en levert deze in bij de organisator. Hiermee betaalt u  de deelnameprijs of een gedeelte ervan. Het resterende bedrag betaalt u rechtstreeks aan de organisator. De organisator verzilvert de missievoucher bij RVO.nl na afloop van de activiteit.

Service menu right