Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)

Meer artikelen
Programma Publiek Private Samenwerking (PPP)

Met de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Dit betekent dat gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) in aanmerking komen voor subsidie. Deze initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema's:

  • verbetering van de lokale en regionale beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare voedsel en voeding;
  • verbetering van marktefficiëntie en verduurzaming van ketens gericht op nationale en regionale markten;
  • inclusieve businessvoorstellen die een aantoonbare impact hebben op lage inkomensgroepen, zowel werknemers, producenten als ondernemers;
  • verbeteren van vrouwelijk ondernemerschap.

FDOV gesloten

U kunt geen aanvraag indienen. FDOV is op dit moment gesloten. Het is nog niet bekend wanneer de regeling weer opengaat. Houd hiervoor onze website in de gaten. Of abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Landen

De FDOV-regeling heeft voor verschillende ontwikkelingslanden opengestaan.

Overzicht FDOV-projecten

Op de website Aiddata.rvo.nl vindt u alle FDOV-projecten actief of gestart in 2015. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over FDOV op de Engelstalige pagina van Sustainable Entrepreneurship and Food Security.

Service menu right