Tijdelijk gesloten voor aanvragen

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2024
Gepubliceerd op:
17 mei 2018

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan een duurzame wereld waarin iedereen meetelt? Dan kan uw project ondersteuning krijgen vanuit SDGP.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. 

Onze adviseurs denken met u mee

Heeft u in de tussentijd een innovatief idee voor een SDGP-project in de toekomst? Onze adviseurs denken graag met u mee. Stuur een e-mail met uw ideeën naar onze SDGP-adviseurs.

Duurzame ontwikkeling

SDGP draagt bij aan het behalen van de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in ontwikkelingslanden:

  • SDG 2 (einde aan honger);
  • SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei);
  • SDG 17 (partnerschappen voor de doelen).

Om de doelen te bereiken is samenwerking nodig. Daarom werkt SDGP met publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen.

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking richt zich op het verbeteren van waterzekerheid, voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. We dagen bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om samen tot innovatieve oplossingen te komen.

Denk bijvoorbeeld aan een project dat leidt tot een hogere opbrengst van de landbouwproductie in ontwikkelingslanden, met minder gebruik van grondstoffen, land, water en meststoffen. Of een project dat bijdraagt aan de lokale werkgelegenheid en betere werkomstandigheden, met extra aandacht voor de positie van vrouwen en jongeren.

SDGP in de praktijk

"We willen de ecologische voetafdruk van de koffieproductie verlagen. Dus vervangen we kunstmest door biocompost, die we lokaal maken."

Sander Govers
Moyee Coffee

"Dit programma heeft als doel om de mentaliteit van de gemeenschap ten opzichte van voeding te veranderen. Dit vereist samenwerking met overheidsinstanties en particuliere zakenpartners."

Dr. Suresh Motwani
Algemeen directeur, Solidaridad India

In de 2e tenderronde komen onder meer de volgende projecten in aanmerking voor subsidie:

  • ontwikkelen van duurzame en klimaatbestendig teeltsystemen voor kleinschalige landbouwers in Bangladesh;
  • opzetten van een kwekerij en model- en particuliere koffieboerderijen in Zuid-Soedan;
  • toekomstbestendig maken van de abaca-waardeketen in de Filipijnen.

Lees de SDGP-praktijkverhalen om inspiratie op te doen. Bekijk het totaaloverzicht van projecten die wij uitvoeren op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, of alle SDGP-projecten.

Budget

Het beschikbare budget voor de 2e openstelling was € 30 miljoen. PPP's konden per project minimaal € 500.000 en maximaal € 3 miljoen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Op de pagina SDGP-voorwaarden vindt u de voorwaarden waaraan uw publiek-privaat partnerschap moet voldoen, de MVO-richtlijnen voor SDGP en de SDGP-landenlijst.

Na uw aanvraag

Elk jaar moet de organisatie die een SDGP-project leidt, verslag aan ons uitbrengen over de voortgang. Lees meer hierover op de Engelstalige pagina Project management SDGP. Wij betalen de subsidie uit in tussentijdse termijnen. In het begin zijn alle betalingen vooruitbetalingen.

 

 

Partners in Sustainable Development Community

Bent u SDGP- of FDOV-projectpartner? En wilt u kennisdelen en samenwerken met andere partnerschappen? Meldt u zich dan aan voor de Partners in Sustainable Development Community. Via deze online community ontmoeten partnerschappen en RVO-adviseurs elkaar om kennis, ervaring en resultaten te delen.

Impact vergroten met de accelerator

Maakt u deel uit van een nieuw of lopend publiek-privaat partnerschap (PPP) om ontwikkelingsdoelen te halen? En wilt u de impact en innovatiekracht van uw partnerschap vergroten? Met het activiteitenprogramma Impact Accelerator (IA) faciliteren we onder meer trainingen, netwerkbijeenkomsten en webinars voor de projectpartners van de PPP's. Wilt u meer weten? Kijk op de pagina:

Impact Accelerator voor publiek-private partnerschappen

Wetten en regels

Het programma is opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees meer over de wet- en regelgeving in de volgende publicaties van de Staatscourant.

  • Beleidsregels: wijzigingen besluit voor 2e tender SDGP (Staatscourant, 24 juni 2019).
  • Beleidsregels: procedure SDGP (Staatscourant, 13 juni 2018).
In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?