COST

Meer artikelen
COST

COST staat voor European Cooperation in Science and Technology. Het is het oudste Europese forum voor samenwerking in wetenschap en technologie.

Met COST stimuleert de Europese Commissie nationaal gefinancierd onderzoek voor vreedzame doeleinden. Het doel is internationale vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Deze vraagstukken moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie en regelgeving.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het COST-programma.

Doel COST

Het doel is het coördineren en afstemmen van nationaal gefinancierd onderzoek dat fundamenteel en/of precompetitief van aard is, gericht op vreedzame doeleinden. Dat gebeurt in projecten, ofwel ‘acties’ (een COST begrip). De onderzoeker bepaalt het onderwerp van een COST-actie (bottom-up).

Regels deelname

COST wordt gekenmerkt door flexibele regelgeving en vrije uitwisseling van resultaten. Ook mogen instituten buiten Europa deelnemen. Alleen coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten, en kosten voor disseminatie worden gefinancierd.

Hoge deelname Nederlandse onderzoekers

Er lopen nu ongeveer 300 COST-acties en aan de meeste doen wel 1 of meerdere Nederlandse onderzoekers mee. Voorbeelden van COST Actions met Nederlandse coördinatoren:

  • COST Action CA 15210 -  European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes (ENCKEP)
    Het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus coördineert deze actie op het terrein van het ruilen van nieren. Doel is o.a. het uitwisselen van best practices van nationale zogenaamde cross-over programma’s.
  • COST Action CA15114 - Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)
    Zuyd Hogeschool heeft de leiding over een actie die onderzoek doet naar de impact van het gebruik van antimicrobiële (nano-)coatings op het voorkomen van infecties in zorginstellingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma? Bekijk de EU-website van COST

Nationale COST-coördinator: Anna Goedhart, cost@rvo.nl

COST is complementair aan Horizon 2020.

Service menu right