Open voor aanvragen

Deelnemen aan lopende COST-actie

Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2023
Gepubliceerd op:
8 december 2015

Als Nederlandse onderzoeker kunt u deelnemen aan een lopende COST-actie via het Management Comité of via een werkgroep.

Een overzicht van de COST-acties vindt u op de COST-website.

Deelname aan het Management Comité

Elke COST-actie heeft een Management Comité (MC), samengesteld uit de officieel aangemelde afgevaardigden van de deelnemende COST-lidstaten. Het MC heeft de supervisie en coördineert de goede uitvoering van de COST-actie.

Elk COST-land mag 2 afgevaardigden (MC-leden) aanleveren. De MC-leden geven zelf aan wie hun plaatsvervanger is. Het COST-land dat de actie opstart en de MC-voorzitter levert, mag 1 extra MC-lid hebben. Het profiel van de MC-leden moet zodanig zijn dat zij actief kunnen deelnemen aan één of meerdere werkgroepen van de actie.

Deelname aan een werkgroep

De uitvoering van een COST-actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 4) waarbinnen een aantal onderzoekers werkt rond specifieke taken. Hierin zitten niet alleen de leden van het MC. Er kunnen ook andere onderzoekers van de deelnemende COST-lidstaten deelnemen, met vergoeding van hun reis- en verblijfkosten door COST.

Nominatie criteria MC-leden

De volgende criteria gelden voor de nominatie van een MC-lid en MC-substitute:  

  • Kandidaten die hoofd- of secundaire aanvrager (main proposer en secondary proposer) zijn, krijgen voorrang.
  • Als het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, overlegt u eerst onderling over de posities. Vraag vervolgens de voorzitter van de actie/hoofd aanvrager om zijn mening en feedback.
  • Relevante expertise op het terrein van de actie. Geschiktheid wordt beoordeeld op basis van het CV en/of publicatielijst.
  • Voorgenomen deelname aan de activiteiten van de actie (beschrijving van de activiteiten die uitgevoerd zullen worden in de werkgroepen).
  • Bij nominatie gelden de COST-policies. Er is een voorkeur voor jonge onderzoekers (jonger dan 40 jaar) en er wordt rekening gehouden met een evenwichtige man/vrouw verhouding in de samenstelling van het MC..
  • Bij voorkeur zijn er 2 verschillende instellingen betrokken via de 2 MC-leden.
  • Huidige deelname aan lopende COST-acties. Het maximum aantal deelnamen aan lopende COST-acties is 3.

Duur nominatieprocedure MC-leden

Na goedkeuring van nieuwe acties door de COST Association, informeert de COST National Coordinator (CNC) de hoofd- en secundaire aanvrager. Kandidaten die geen secundaire aanvrager zijn (van buiten het netwerk) moeten eerst contact opnemen met de hoofdaanvrager of zij MC-lid kunnen worden.
MC-leden worden zoveel mogelijk genomineerd voor de eerste Management Committee meeting. Na toesturen van uw aanmeldformulier of contact over deelname aan het MC met de CNC, kan het een aantal weken duren voordat u wordt geïnformeerd over uw nominatie. Als een COST-actie meer dan een jaar loopt, kan de nominatie nog langer duren omdat het zittende MC via e-voting akkoord moet geven voor de nominatie.

Wanneer kunt u deelnemen?

Aanvragen voor deelname aan een COST-actie indienen kan in principe op elk ogenblik, maar bij voorkeur bij de start van een actie.

Hoe kunt u deelnemen?

Wilt u deelnemen aan het MC van een COST-actie? Vul dan onderstaand aanvraagformulier (pdf) in en mail dit samen met uw CV naar team COST van RVO.

Als de COST-actie al meer dan 1 jaar loopt, dan moet u toestemming vragen aan de voorzitter van het MC voor de betrokken COST-actie.

Voor deelname aan een werkgroep hoeft u geen aanvraagformulier in te dienen. U kunt zich dan rechtstreeks richten tot de voorzitter van de COST-actie waarin u geïnteresseerd bent. Via de COST-website kunt u zich vervolgens aanmelden bij de meest passende werkgroep.

Bekijk de lopende COST-acties op de COST website.

In opdracht van:
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bent u tevreden over deze pagina?