2633 - Rietzoom en klein rietperceel

Gepubliceerd op:
3 november 2023
Laatst gecontroleerd op:
25 oktober 2023

Bestaat uit riet-, biezen- en/of zeggevegetatie. Bevindt zich langs een waterloop.

Vervallen per 01-01-2024

Vervallen vanaf 01-01-2024

Bent u tevreden over deze pagina?