Conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) [W]

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor: 
conversie van overtollige elektriciteit naar waterstof,

en bestaande uit: 
elektrolyser, optimalisatiesoftware14, (eventueel) compressor, (eventueel) buffer voor opslag van waterstof, (eventueel) aansluiting op het aardgasnet, (eventueel) aansluiting op waterstofnetwerk.

14 Optimalisatiesoftware
Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om een koppeling met één of meer elektrische deelmarkten tot stand te brengen. Deze software regelt het benutten van overtollige duurzame energie waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is door het automatisch in of uitschakelen van het bedrijfsmiddel.

Bent u tevreden over deze pagina?