Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

a. planttemperatuurcamera
Bestemd voor: 
het regelen van schermen en ventilatie in de glastuinbouw op basis van de gemeten gewastemperatuur,

b. sensorvruchten voor temperatuurmeting
Bestemd voor: 
het sturen van de vochtregeling op basis van de gemeten vruchttemperatuur,

c. pyrgeometer
Bestemd voor: 
het regelen van schermen op basis van de gemeten warmteuitstraling van de tuinbouwkas,

d. gasanalyseapparaat
Bestemd voor: 
het automatisch regelen van schermen en ventilatie in de glastuinbouw op basis van de gemeten luchtkwaliteit,

a. en bestaande uit: 
infrarood planttemperatuurcamera, regelsoftware;

b. en bestaande uit: 
sensorvruchten, regelsoftware;

c. en bestaande uit: 
pyrgeometer, regelsoftware;

d. en bestaande uit: 
gecombineerde etheen/NOx/COx gasanalyseapparaat, regelsoftware, koppeling aan de klimaatcomputer. Een klimaatcomputer en eventuele netwerkonderdelen komen niet in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek.

Bent u tevreden over deze pagina?