Energiezuinige koel- en/of vriescondensoreenheid [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor: 
het koelen en/of vriezen van ruimtes of processen tot maximaal + 16 °C,

en bestaande uit:
a. een condensoreenheid voor koeltoepassingen met:
- een koelvermogen groter dan 5 kW en kleiner of gelijk aan 50 kW;
- een SEPR van tenminste 2,90;
- een natuurlijk koudemiddel;
- verdamper, exclusief koel- en/of vriescellen;
- - (eventueel) de aangesloten koelmeubelen, of
b. een condensoreenheid voor vriestoepassingen met:
- een koelvermogen groter dan 2 kW en kleiner of gelijk aan 20 kW;
- een SEPR van tenminste 1,80;
- een natuurlijk koudemiddel;
- verdamper, exclusief koel- en/of vriescellen;
- (eventueel) de aangesloten vriesmeubelen.

Het maximum investeringsbedrag voor de aangesloten koel- en/of vriesmeubelen, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt €1.000 per geïnstalleerde kW van het koelvermogen van de condensoreenheid.

Condensoreenheden bestemd voor koel- en vriestoepassingen, moeten voldoen aan de eisen gesteld bij koeltoepassingen.
De bepaling van het koelvermogen en de seizoensgebonden energieprestatieverhouding (SEPR) voor condensoreenheden zijn vastgelegd in Richtlijn 2009/125/EG van het Europese Parlement en de Raad,  d.d. 21 oktober 2009, en in Verordening (EU) 2015/1095 tot uitvoering van de Richtlijn.

Bent u tevreden over deze pagina?