Isolatie voor bestaande constructies [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

a. Bestemd voor: 
de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, of plafonds van bedrijfsgebouwen, anders dan koel- of vriesruimten, 

b. Bestemd voor: 
de verbetering van de isolatie en de warmtereflectie van bestaande daken van bedrijfsgebouwen, anders dan koel- of vriesruimten,

c. Bestemd voor:
​de verbetering van de isolatie van bestaande wanden van bedrijfsgebouwen, anders dan koel- of vriesruimten, 

a. en bestaande uit:
isolatiemateriaal waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie waarbij de totale warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ)ten minste R= 5 m2K/W bedraagt, (eventueel) kierdichting. 

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is €30/m2 te isoleren oppervlak

b. en bestaande uit: 
dak-isolatiemateriaal gecombineerd met witte dakbedekking, waarbij de som van de warmte- weerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie waarbij de totale warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ)ten minste R= 5 m2K/W bedraagt, (eventueel) kierdichting.

Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt bedraagt €40/m2 te isoleren oppervlak;

c. en bestaande uit:
isolatiemateriaal waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) toeneemt met ten minste 2,00 m2K/W t.o.v. de oude situatie, (eventueel) kierdichting.

​Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is €50/m2 te isoleren oppervlak

Spouwmuurisolatie komt niet in aanmerking.

Toelichting

  • De omschrijving betreft alleen verbetering van de isolatie in bestaande bedrijfsgebouwen. De constructie van de bestaande vloer, wand, dak of plafond moet blijven bestaan. Isolatie in nieuwe bedrijfsgebouwen is uitgesloten.
  • De omschrijving betreft de verbetering van de R-waarde van alle materiaallagen en spouwen. Koudebruggen en overgangsweerstanden hebben geen invloed op bovenstaande R-waarden. Een niet of zwak geventileerde spouw > 10 mm heeft een (meetellende) warmteweerstand van 0,17 m2K/W. De warmteweerstand moet op 2 decimalen nauwkeurig berekend worden.
  • De kosten voor een blowerdoortest kunnen, als deze voldoen aan de eisen beschreven onder hoofdstuk G, gemeld worden als advieskosten. Deze kosten worden niet gerekend tot de gemaximeerde bedragen beschreven in de code.  

Meer informatie

ID:AEI, ID:GEI

Bent u tevreden over deze pagina?