Isolatie voor bestaande procesinstallaties

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor:
het aanbrengen of vervangen van isolatie op bestaande procesinstallaties ten behoeve van thermische isolatie, anders dan koel- of vriesprocessen,
 

en bestaande uit:
isolatiemateriaal.

Het isolatiemateriaal dient te voldoen aan een minimale ‘vereenvoudigde R-waarde’ bij de betreffende (ontwerp) procestemperatuur. Deze minimale R-waarde wordt op een vereenvoudigde wijze berekend. Voor leidingen kleiner of gelijk aan DN500 geldt de volgende formule:

Rl=   ln(da/di) / 2∙π∙λ

Voor leidingen groter dan DN500 en vlakke platen geldt:

R= s/λ

da = buitendiameter van de geïsoleerde leiding [m]
d = buitendiameter van de leiding [m]
s  =  isolatiedikte [m] →da=di+2∙s
λ  = warmtegeleidingscoëfficiënt isolatiemateriaal [W/m·K] bepaald volgens NEN-EN 12667:2001 of NEN-EN-ISO 8497:1997.

In onderstaande tabel staan de minimale ‘vereenvoudigde R-waarden’ aangegeven waaraan voldaan moet worden:

Procestemperatuur
tussen:

50ºC
≤ 150ºC

150ºC
≤ 250ºC

250ºC
≤ 350ºC

350ºC
≤ 450ºC

450ºC
≤ 550ºC


λ-waarde bij Tm [ºC]:*


50ºC


100ºC


200ºC


300ºC


400ºC

DN40 – DN80

3,4

3,7

3,4

3,6

2,7

DN100 – DN150

2,5

2,8

2,6

2,6

2,0

DN200 – DN350

1,8

1,9

1,8

1,9

1,6

DN400 – DN500

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Leidingen > DN500 en vlakke plaat

2,4

2,6

2,7

2,8

3,0


* De warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) wordt gemeten volgens NEN-EN 12667:2001 of NEN-EN-ISO 8497:1997 bij verschillende Tm (mean temperatures) in het isolatiemateriaal. In de tabel staat aangegeven welke Tm van het isolatiemateriaal moet worden aangenomen per proces-temperatuurbereik. De  λ-waarde behorende bij de desbetreffende Tm dient te worden toegepast in de berekening van de vereenvoudigde R-waarde.

Toelichting
Isolatie van nieuwe procesinstallaties komt onder deze code niet in aanmerking.

Bent u tevreden over deze pagina?