Mobiele elektriciteitsvoorziening [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor: 
het bufferen en afgeven van elektrische energie,

en bestaande uit: 
verplaatsbare container met daarin accu’s die geen lood bevatten met een opgesteld vermogen van tenminste 30 kVA, inverter, regelelektronica, (eventueel) ingebouwd klimaatsysteem, (eventueel) zonnepanelen of -folie, (eventueel) actief zonvolgsysteem.

Voorzieningen gekoppeld aan een ingebouwde verbrandingsmotor (hybride systemen) komen niet in aanmerking.

Toelichting
Voor kleine mobiele systemen kan men gebruik maken van de MIA, code A 4316 van de Milieulijst.

Meer informatie

ID:IEB, ID:AEE

Bent u tevreden over deze pagina?