Opslag van duurzaam geproduceerde warmte [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor:
het langdurig opslaan van warmte met een temperatuur van ten minste 40oC die geproduceerd is uit hernieuwbare of duurzame bronnen,

en bestaande uit: 
geïsoleerd buffervat met een opslagcapacteit van ten minste 1.000 m3, optimalisatiesoftware, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) regelsysteem.

Toelichting
Een aardwarmtewinningssysteem komt niet in aanmerking.

14 Optimalisatiesoftware
Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om een koppeling met één of meer elektrische deelmarkten tot stand te brengen. Deze software regelt het benutten van overtollige duurzame energie waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is door het automatisch in of uitschakelen van het bedrijfsmiddel.

Meer informatie

ID:IEB, ID:AEE, ID:GED

Bent u tevreden over deze pagina?