Opslag van elektrische energie [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor:
stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt, en

bestaande uit:
a. Lithium accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.
b. NaS accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.
c. redox flow batterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.
d. zoutwaterbatterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.

Toelichting
Een accu/batterij die niet met software aan een elektrische deelmarkt gekoppeld is komt niet in aanmerking. Voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit zie code 251118, voor opslag in transportsystemen zie code 241215.

14 Optimalisatiesoftware
Met optimalisatiesoftware wordt bedoeld de benodigde software om een koppeling met één of meer elektrische deelmarkten tot stand te brengen. Deze software regelt het benutten van overtollige duurzame energie waardoor er een lagere inzet van fossiele brandstoffen (primaire energie) nodig is door het automatisch in- of uitschakelen van het bedrijfsmiddel
 

Meer informatie

ID:IEB, ID:AEE, ID:GED

Bent u tevreden over deze pagina?