Productieapparatuur voor paludicultuur (natte teelt)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 2312
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het op het eigen bedrijf telen van de gewassen lisdodde, cranberry, kroosvaren of veenmos, zonder gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en andere chemische toevoegingen, en waarbij een investering die naar aard, gebruik en toepassing overeenkomt met een ander in deze bijlage omschreven bedrijfsmiddel moet voldoen aan de vereisten van het betreffende bedrijfsmiddel,

b. bestaande uit:
productieapparatuur voor de teelt van bovenstaande gewassen, met uitzondering van tractoren.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMB, ID:LMT

Bent u tevreden over deze pagina?