Systeem voor benutting van afvalwarmte [W]

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor:
het uitkoppelen bij de bron en het transporteren van afvalwarmte voor het lokaal verwarmen van gebouwen, 

en bestaande uit:
​warmtewisselaar bij de afvalwarmtebron, afvalwarmtetransportleiding9, (eventueel) warmtewisselaar tussen afvalwarmtetransportleiding en afgiftenet11. Afgiftenetten komen niet in aanmerking. 

Het systeem voor benutting van afvalwarmte dient voor ten minste 70% van de energie-inhoud gebruik te maken van afvalwarmte of voor ten minste 70% van de energie-inhoud gebruik te maken van afvalwarmte gecombineerd met duurzame warmte12.

Toelichting
Warmtenetten meldt u onder code 270202

9 Warmtetransportleiding
Onder een warmtetransportleiding wordt verstaan: leiding tussen warmtebron en het punt waar wordt overgegaan naar een lokale verdeling naar eindverbruikers.

10 Warmtedistributienet
Onder een warmtedistributienet wordt verstaan: leidingnet voor de uitkoppeling vanaf de transportleiding ten behoeve van een lokale verdeling naar de eindverbruikers.

11 Verwarmingsnet
Onder een verwarmingsnet wordt verstaan: leidingnet en installatieonderdelen ten behoeve van warmteafgifte binnen het gebouw van de eindverbruiker.

12 Duurzame warmte
Onder duurzame warmte wordt hier verstaan: warmte afkomstig van investeringen omschreven in hoofdstuk 3, categorie D. Duurzame energie.

Bent u tevreden over deze pagina?