Warmtepomp (luchtgerelateerd) [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor: 
het verwarmen van bestaande bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van bestaande woningen,

en bestaande uit:
a .elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp met een vermogen van ≤70kW met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 4,3 (ηs,h ≥ 297%) voor de buitenunit, bij nominaal thermisch vermogen en een stookseizoen ‘A’ = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2022, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
b. elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp met een vermogen >70kW met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 4,0 (ηs,h ≥ 276%) voor de buitenunit, bij nominaal thermisch vermogen en een stookseizoen ‘A’ = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2022, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
c. elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp met een nominaal thermisch vermogen >12 kW met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 4,0 (ηs,h ≥ 276%)  voor de buitenunit, bij nominaal thermisch vermogen en een  stookseizoen ‘A’ = average, gemeten conform NEN-EN 14825:2022, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
d. elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp, anders dan onder sub a en b, met in de buitenlucht geplaatste collector, zonder ventilator, voor directe warmteuitwisseling met de omgevingslucht,  met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 3,3 (ηs,h ≥ 228%)  voor het systeem, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting;
e. elektrisch gedreven luchtgerelateerde warmtepomp op basis van een halogeenvrij koudemiddel met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming SCOP ≥ 3,0 (ηs,h ≥ 207%) gemeten conform NEN-EN 14825:2022, (eventueel) systeem voor het onttrekken van warmte, (eventueel) aansluiting op het afgiftenet11, (eventueel) afgiftenet, (eventueel) noodzakelijke aanpassing van de bestaande elektriciteitsaansluiting, (eventueel) restwarmteopslagvat.

Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet, genoemd bij a t/m c in aanmerking komt bedraagt € 1.400 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit. Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief afgiftenet, genoemd bij d en e, in aanmerking komt bedraagt € 1.400 per geïnstalleerde kWth van het nominaal thermisch vermogen van het systeem. Onder nominaal vermogen wordt verstaan, het thermisch vermogen waarop de SCOP is gebaseerd, waarbij het nominaal vermogen overeenkomt met Prated.

Toelichting

  • Onder c worden warmtepompen bedoeld die vallen onder de scope van Lot 21 (EU verordening 2016/2281.
  • Een installatie die altijd geregeld wordt op de koelvraag of dient als luchtontvochtiger wordt niet als warmtepomp beoordeeld. Het kan dan wel een koelinstallatie zijn. Zie code 220212.
  • Warmtepompsystemen waarbij ruimteverwarming en tapwater zijn gecombineerd, moeten voldoen aan de omschrijving van code 211103 of 211104.
  • Warmtepompen die zijn geplaatst in woningen komen niet in aanmerking. Indien een centraal (buiten de woning) opgestelde lucht/water warmtepomp wordt gebruikt voor verwarming van meer dan één woning of andere gebouwen, komt de warmtepomp wel in aanmerking. 
  • Het afgiftenet in woningen komt niet in aanmerking. 
  • Sub d betreft een binnen opgestelde warmtepomp. Elektrisch gedreven lucht/water warmtepompen (buitenunits) waarbij de SCOP bepaald dient te zijn conform NEN-EN 14825:2022, dienen onder code 211104 sub a of sub b gemeld te worden.
  • Voorbeelden van halogeenvrije koudemiddelen zijn CO2, NH3, ethaan, propeen, isobutaan of propaan.
Bent u tevreden over deze pagina?