Warmtepompboiler [W]

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor: 
het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater in bedrijfsgebouwen,

a. elektrisch gedreven warmtepompboiler met een COP ≥ 3,0 gemeten conform NEN-EN 16147:2023, opslagvat, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron.

b. elektrisch gedreven warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel met een COP ≥ 2,8 opslagvat, (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron.

Toelichting

  • Warmtepompsystemen waarbij ruimteverwarming en tapwater zijn gecombineerd, moeten voldoen aan de omschrijving van code 211103 of 211104.
  • ​Warmtepompboilers die zijn geplaatst in woningen komen niet in aanmerking. Indien centraal opgestelde warmtepompen worden gebruikt voor verwarming van tapwater voor woningen of andere gebouwen komen deze wel in aanmerking.
  • Voorbeelden van halogeenvrije koudemiddelen zijn CO2, NH3, ethaan, propeen, isobutaan of propaan​.

 

Bent u tevreden over deze pagina?