Waterstofproductie door middel van elektrolyse [W]

Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bestemd voor:
de productie van waterstof met elektriciteit uit hoofdzakelijk hernieuwbare energiebronnen16,

en bestaande uit: 
elektrolyser, (eventueel) elektriciteitsaansluiting, (eventueel) installatie voor gedemineraliseerd water, (eventueel) installatie voor reiniging van waterstof, (eventueel) installatie voor compressie en droging van waterstof. Alleen investeringen waarbij de geproduceerde waterstof grotendeels wordt toegepast als brandstof komen voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking. Indien de geproduceerde waterstof grotendeels wordt toegepast als grondstof, dan kan de investering mogelijk gemeld worden bij de Milieu-investeringsaftrek.

Toelichting
Wanneer u voor een bedrijfsmiddel subsidie op grond van de Subsidieregeling opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel daarnaast geen melding voor EIA indienen.

Bent u tevreden over deze pagina?