Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking [W]

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor: 
het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen,

en bestaande uit: 
panelen met fotovoltaïsche zonnecellen met een gezamenlijk piekvermogen van tenminste 15 kW en maximaal 55 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder, aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) actief zonvolgsysteem (eventueel) stroom/spanningsomvormer.

Voor het bepalen van het gezamenlijke piekvermogen van de panelen met fotovoltaïsche zonnecellen dient het samenstel van voorzieningen te worden genomen. Onder een samenstel van voorzieningen wordt verstaan: alle aanwezige middelen voor de productie van elektriciteit opgewekt door middel van panelen met fotovoltaïsche zonnecellen die onderling met elkaar via dezelfde elektriciteitsaansluiting op het openbare net verbonden zijn.

Fotovoltaïsche zonnecellen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking.

Als voor het installeren van grondgebonden zonnepanelen een omgevingsvergunning zoals bedoeld is in afdeling 5.1 van de Omgevingswet vereist is, moet deze ten tijde van de aanmelding verleend zijn.

Meer informatie

ID:AED, ID:GED

Bent u tevreden over deze pagina?