Aantal Europese octrooiaanvragen voor Nederland stijgt met 28% in 2023

Gepubliceerd op:
17 juni 2024

Het aantal verleende Europese octrooiaanvragen dat in Nederland van kracht is, steeg in 2023 met 28% ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit het jaarbericht 2023 van Octrooicentrum Nederland. De toename laat zien dat Nederland een interessant land is voor innovatieve ondernemingen. 

Werktuigbouw aan top

Evenals in voorgaande jaren is ruim 40% van de verleende octrooien afkomstig uit de werktuigbouw. Daarnaast laten de cijfers een toename van 3,5% zien voor verleende octrooien uit de elektronicasector.

Meeste octrooien in en om Delft

De regio rondom Delft blijft de octrooiranglijst aanvoeren met 248 verleende octrooien per 100.000 inwoners. De octrooien komen onder andere van de TU Delft en van technologisch innovatieve mkb’ers in de regio. De 2e plaats wordt ingenomen door Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven en omgeving). Deze regio telt 106 octrooien per 100.000 inwoners. De Achterhoek staat op de 3e plaats met 65 octrooien per 100.000 inwoners.

Vernieuwing Rijksoctrooiwet 1995 krijgt vorm

Een van de grootste innovaties van het octrooisysteem is de vernieuwing van de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 95). De wetswijziging houdt in dat Nederland een getoetst octrooisysteem krijgt waardoor de rechtszekerheid voor octrooiaanvragers toeneemt. De aanzet voor de wetswijziging die in 2022 is gemaakt, heeft in 2023 meer vorm gekregen. Belangrijke voortgang is geboekt in het schrijfproces. De afronding hiervan zal in 2024 plaatsvinden waarna de parlementaire behandeling plaatsvindt.

Unitair octrooi en Unified Patent Court (UPC) van kracht

Sinds 1 juni 2023 is het unitair octrooi van kracht. Het unitair octrooi biedt in 1 keer bescherming in 17 Europese landen. Dat kan financieel aantrekkelijk zijn. Daarnaast is ook het Unified Patent Court van start gegaan, dat beslist over inbreukzaken en nietigheidszaken bij Europese 
octrooien én unitaire octrooien. De Nederlandse lokale divisie van het UPC is gevestigd in Den Haag.

Bekijk het jaarbericht van 2023

Benieuwd naar alle ontwikkelingen in 2023? Bekijk het interactieve online jaarbericht van Octrooicentrum Nederland in de browsers Edge, Chrome of Firefox.

Bent u tevreden over deze pagina?