Green Deal

Nederland kiest voor groene groei. Economische groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Het kabinet geeft met de Green Deal-aanpak ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving. Het wil daarmee de transitie naar een duurzame economie versnellen.

RVO.nl ondersteunt de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de uitvoering van Green Deals.

Hoe werkt een Green Deal?

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, mede-overheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

 • het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
 • het toegankelijk maken van netwerken
 • het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
 • inbrengen van kennis

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn:

 • energie
 • voedsel
 • water
 • grondstoffen
 • biodiversiteit
 • mobiliteit
 • biobased economy
 • klimaat
 • bouw

Welke projecten gingen u voor?

Hieronder vindt u 2 video's met succesvolle voorbeelden van Green Deals. De eerste focust op de Nederlandse Green Deals gelijkspanning, biobased grondankers en hoe scheepvaart de afvalketen sluit. De 2e is Engelstalig en zet de 1e internationale Green Deal centraal (North Sea Resources Roundabout - NSSR).

Meer weten?

Wilt u weten of uw initiatief kans maakt om in aanmerking te komen voor een Green Deal? Of heeft u andere vragen? De rijksoverheid ondersteunt u op verschillende manieren.

Service menu right