Samengevoegde controleresultaten subsidies ELGF en ELFPO

Laatst gecontroleerd op:
23 mei 2024
Gepubliceerd op:
18 november 2020

Elk jaar controleren we de betalingen uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Deze betalingen zijn voor subsidies van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) over boekjaar 2023: van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2023.

Controles ELGF en ELFPO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is het Europese betaalorgaan voor ELGF- en ELFPO-subsidies. Wij doen administratieve controles op de uitbetaling. Verder controleren technische diensten ter plaatse bij begunstigden. Dit doet bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wij hebben verklaard dat de ingediende rekeningen over de periode van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2023 een waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig beeld geven. Ook hebben wij aangegeven dat de beheers- en controlesystemen een redelijke zekerheid geven dat de onderliggende transacties wettig en regelmatig zijn. Dit alles is in overeenstemming met artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014 van de Europese Commissie.

Overzicht controleresultaten

We hebben ELGF-subsidies en grondgebonden ELFPO-subsidies gecontroleerd die in 2022 zijn aangevraagd. Ook hebben we het EU-deel gecontroleerd van de ELFPO-subsidies die in 2022 zijn uitbetaald. Bekijk de resultaten per regeling in het Overzicht Resultaten uitgevoerde controles Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2022.

In het overzicht staan de volgende gegevens:

 • Het totale aangevraagde subsidiebedrag.
 • Het bedrag waarop alleen administratieve controles zijn uitgevoerd (als controles ter plaatse zijn uitgevoerd, is de administratieve controle onderdeel van de controle ter plaatse en is dit meegenomen in deze kolom).
 • Het bedrag dat niet is uitbetaald door een administratieve controle, ook als percentage van het totaal aangevraagde subsidiebedrag.
 • Het bedrag waarop een controle ter plaatse is geweest op basis van een risicoanalyse.
 • Het bedrag dat niet is uitbetaald door een controle ter plaatse op basis van een risicoanalyse, ook als percentage van het totaal aangevraagde subsidiebedrag.
 • Het bedrag waarop een controle ter plaatse is geweest op basis van een willekeurige selectie.
 • Het bedrag dat niet is uitbetaald door een controle ter plaatse op basis van een willekeurige selectie, ook als percentage van het totaal aangevraagde subsidiebedrag.
 • Niet betaalde bedrag door sanctie, overschrijding van termijn of plafond, niet voldoen aan randvoorwaarden en niet halen van het minimale drempelbedrag.
 • Het uitbetaalde bedrag.
 • Het geschatte, onterecht betaalde bedrag bij aanvragen waarop alleen administratieve controle is geweest.
In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?