IPC Visserij 2020

Gepubliceerd op:
12 maart 2021

Wilt u innovatieve projecten uitvoeren waarmee u zorgt voor duurzamere visserij? Dan kunt u hiervoor samen met andere mkb-ondernemers in de visserijsector subsidie krijgen. In 2020 kon u de subsidie InnovatiePrestatieContracten Visserij (IPC Visserij) aanvragen.

Deze subsidie is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voorwaarden

Heeft u subsidie aangevraagd? U leest wat de voorwaarden zijn in de beslissing op uw aanvraag. Lees ook de IPC Visserij handleiding voor alle informatie over het aanvraagproces.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken na het doen van uw (complete) aanvraag een beslissing. In deze beslissing staat of wij uw aanvraag goedkeuren en hoeveel subsidie u maximaal krijgt.

Als uw project wijzigt

Wijzigt er iets in uw project? Geef uw wijziging door op mijn.rvo.nl. Dit doet u voordat u de wijziging doorvoert. Lukt dit niet? Doe het verzoek dan zo snel mogelijk na de wijziging. U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw complete verzoek hebben gekregen een beslissing.

Voorschot

De penvoerder en deelnemers krijgen bij de start van het project een voorschot:

  • Is uw subsidie onder de € 25.000? Dan krijgt u in één keer een voorschot van 100%.
  • Is uw subsidie € 25.000 of meer? Dan krijgt u een voorschot van 90%. Als uw project korter dan 1 jaar duurt krijgt u dit bedrag in één keer. Als uw project langer duurt krijgt u een betaalschema. Hierin staat welk bedrag u wanneer krijgt.

Rapportages en vaststellen van de subsidie

Zijn er deelnemers die meer dan € 25.000 subsidie krijgen? Dan:

  • vragen wij een voortgangsrapport als het project langer dan 12 maanden duurt;
  • vraagt de penvoerder vaststelling aan op mijn.rvo.nl na de einddatum. Hij stuurt ook een eindrapport mee. Wij bepalen daarna het definitieve subsidiebedrag. Dit bedrag verrekenen we met de voorschotten die u heeft gekregen.

Krijgt geen van de deelnemers meer dan € 25.000 subsidie? Dan hoeft u geen eindrapport te sturen en vaststelling aan te vragen. Wij bepalen het definitieve subsidiebedrag binnen 13 weken na de einddatum van uw project. Uw project kan in de steekproef vallen. Wij vragen u dan wel om verantwoording af te leggen.

Goedgekeurde projecten

Er zijn tot nu toe 2 projecten die subsidie krijgen in 2020:

  • Vissen met rubberen strengen (€ 516.000)
  • Fishion and grading for sustainable catch processing automation (€ 387.000)

Vissen met rubberen strengen

De Coöperatieve Producentenorganisatie voor de Visserij Urk UA doet dit project van 25 mei 2020 tot en met 24 mei 2021. Hierin werken 4 visserijbedrijven aan een nieuwe en duurzame manier voor vissen. Deze manier is een alternatief voor de elektrische pulsvisserij, die de Europese Unie vorig jaar verboden heeft. Met de nieuwe techniek wil de organisatie meehelpen aan de overgang naar duurzame visserij. Zo bereiden zij de Nederlandse visserijsector voor op de toekomst.

Fishion and grading for sustainable catch processing automation

De Nederlandse Vissersbond doet dit project van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. In dit project werken 2 visserijbedrijven en een ingenieursbureau samen. Zij ontwikkelen een nieuw systeem dat vis aan boord automatisch sorteert en verwerkt. Het resultaat is een veel selectievere vorm van visserij.

Wetten en regels

Er zijn subsidiespelregels waar u zich aan moet houden. Deze regels leest u op onze pagina Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de spelregels leest u bijvoorbeeld meer over het aanvraagproces en voor welke kosten u subsidie krijgt.

IPC Visserij is op 11 maart 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. U leest meer over de verhoging van het budget in de publicatie van de Staatscourant van 10 november 2020.

Vragen over IPC Visserij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?