Overheidspublicaties en auteursrecht

Op sommige Nederlandse overheidspublicaties rust geen auteursrecht: wetten, verordeningen en vonnissen van rechtbanken. Andere overheidspublicaties zijn in Nederland geen publiek domein en kunnen beschermd zijn met auteursrecht.

Wel mag het werk worden gekopieerd en gepubliceerd, behalve als er op het werk staat vermeld dat het auteursrecht is voorbehouden.

De Auteurswet is ook van toepassing op publicatiemiddelen als internetsites. Alleen op die onderdelen van de internetsite waarvan RVO.nl de maker is (degene die werk tot stand heeft gebracht en persoonlijke stempel op heeft gedrukt) kan auteursrecht rusten. Dit wordt hierbij dan aangegeven.

Service menu right