Gesloten voor aanvragen

IPC Visserij 2019

Laatst gecontroleerd op:
31 maart 2020
Gepubliceerd op:
11 maart 2020

In 2019 kon u voor het eerst de subsidie InnovatiePrestatieContracten Visserij (IPC Visserij) aanvragen. Hiermee kunt u samen met andere mkb-ondernemers een innovatief project uitvoeren voor een duurzamere visserijsector.

Deze subsidie is voor 2019 gesloten. Wilt u voor een project subsidie aanvragen in 2020? Kijk dan op de pagina IPC Visserij.

Voorwaarden

Heeft u subsidie aangevraagd? U leest wat de voorwaarden zijn in de beslissing op uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Als uw project wijzigt

Wijzigt er iets in uw project? Dan geeft u dit door met een wijzigingsverzoek  op mijn.rvo.nl. Dit doet u voordat u de wijziging doorvoert. Lukt dit niet? Doe het verzoek dan zo snel mogelijk na de wijziging. U krijgt binnen 8 weken nadat wij uw complete verzoek hebben gekregen een beslissing.

Vaststellen van de subsidie

Heeft u in 2019 subsidie verleend gekregen? Dan stellen wij de subsidie vast binnen 13 weken na de einddatum van het project. U hoeft zelf geen vaststelling aan te vragen. De verantwoording van het project moet wel beschikbaar zijn. Wij controleren steekproefsgewijs of u het project volgens het projectplan doet.

Wetten en regels

Er zijn subsidiespelregels waar u zich aan moet houden voor. Deze regels leest u op onze informatiepagina Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de spelregels leest u bijvoorbeeld de standaardprocedures en welke kosten in aanmerking komen voor subsidie.

IPC Visserij is op 26 juni 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Goedgekeurde projecten

In 2019 kregen 2 projecten subsidie:

  • Air Fishwing krijgt € 46.000
  • Ontwikkeling innovatief en duurzaam vistuig krijgt € 437.000

Air FishWing

Coöperatie Kottervisserij Nederland U.A. doet dit project tussen 12 oktober 2019 en 11 oktober 2020. De 3 partijen van het project testen de Air FishWing. Dit is een manier om met luchtdruk vis uit de bodem op te schrikken.

Ontwikkeling innovatief en duurzaam vistuig

Coöperatie Kottervisserij Nederland U.A. doet dit project tussen 15 oktober 2019 en 14 oktober 2021.

20 (visserij)ondernemingen werken samen in dit project. Samen willen zij een innovatief en duurzaam alternatief voor de pulsvisserij ontwikkelen. Vanaf 1 juli 2021 verbiedt de Europese Unie deze vorm van visserij. Terug naar de boomkorvisserij is geen oplossing voor de lange termijn, hiermee is het brandstofgebruik te hoog.

De organisaties ontwikkelen en testen verschillende vismethoden. Ze willen met duurzaam vistuig selectief vissen en de bodem zo weinig mogelijk beroeren. Zo wil de organisatie meewerken aan de overgang naar een duurzame visserij en de Nederlandse visserijsector toekomstbestendiger maken.

Vragen over IPC Visserij?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?