Open voor aanvragen

SBIR Offertes indienen

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2023
Gepubliceerd op:
22 september 2020

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Lees meer over het indienen van offertes, het proces na indiening van een offerte en het opmaken en indienen van rapportages.

Offerte(s) indienen

Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent 2 fases. Voor beide fases moet u offertes indienen. Met uw offerte stuurt u een aantal bijlagen mee.

Het indienen van een offerte en de bijlagen gaat via een online offerteformulier. U vindt dit formulier via de blauwe knop:

Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie

U dient een offerte in voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • een online ingevuld formulier Aanbieding SBIR
 • het model projectplan fase 1 (pdf)
 • managementsamenvatting (apart bijvoegen bij fase 1)
  De managementsamenvatting staat in het projectplan. We vragen u om de managementsamenvatting ook aan te leveren als apart document (pdf of Word-bestand). Dit heeft te maken met de beoordeling. Meer informatie hierover leest u in de SBIR handleiding helemaal onderaan de pagina. 

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient? Dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Fase 2: Ontwikkeling van de innovatie

U dient een offerte in voor het ontwikkelen van de innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

 • een online ingevuld formulier Aanbieding SBIR
 • het model projectplan fase 2 (pdf)
 • het model businessplan fase 2 (pdf)

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient? Dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Na uw offerte(s)

Na het indienen van uw offerte(s) krijgt u binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van fase-1-voorstellen volgt meestal binnen 8 weken na sluiting van de SBIR.

Iedere SBIR heeft een eigen beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

 • impact op het maatschappelijke probleem
 • technische haalbaarheid
 • economisch perspectief

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten. De best beoordeelde projecten boven de kwaliteitsdrempel en binnen het beschikbare budget krijgen een opdracht.

Rapportages indienen

Voor beide SBIR-fases dient u een rapportage in. U stuurt met deze rapportage een aantal bijlagen mee. Via de blauwe knop vindt u een format voor de eindrapportages. U stuurt alles naar sbir@rvo.nl.

Fase 1: Eindrapportage

Als de opdracht u wordt gegund, voert u het haalbaarheidsonderzoek uit. Aan het eind dient u een rapport in. Daarin beschrijft u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek en de conclusies die hieruit komen voor een vervolgtraject. U stelt het rapport op volgens het Format SBIR eindrapport fase 1 (pdf).

Fase 2: Rapportages en demonstratie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscommissie adviseert ook in deze fase de opdrachtgever. Die besluit vervolgens welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie. Aan het eind van SBIR-fase 2 levert u het volgende op:

 • een eindrapportage
 • een demonstratie van een getest product, dienst of proces
 • een openbare samenvatting volgens het SBIR Format Openbare samenvatting project eind fase 2 (pdf).

Gebruik voor de eindrapportage het format SBIR eindrapport fase 2 (pdf). Op aanvraag stelt u de volgende (achterliggende) documentatie beschikbaar om in te zien:

 • een (technische) specificatie van het product of een beschrijving van de dienst
 • een testprotocol
 • een productieplan (plan voor de uitvoering van de dienst)
 • technische documentatie
 • het geactualiseerde businessplan

Fase 3: Commercialisatie van de innovatie

In fase 3 (eindfase) werkt de ondernemer aan de commercialisatie van zijn innovatie. De aanbestedende dienst bereidt in deze fase een eventuele inkoop voor. RVO heeft in deze eindfase geen rol.

Instructie indienen offerte

Meer over het indienen van een offerte leest u in de SBIR-handleiding voor ondernemers (pdf).

Bent u tevreden over deze pagina?