Open voor aanvragen

New Dawn Capital

Gepubliceerd op:
14 maart 2019
Laatst gecontroleerd op:
31 augustus 2021

New Dawn Capital investeert in Nederlandse plant-based food start-ups. Dit doet zij al in een vroeg stadium. In het spectrum van risicodragende investeringen positioneert het zich tussen de informal investors en venture capital (VC) fondsen. New Dawn Capital combineert persoonlijke betrokkenheid en kennisoverdracht (traditioneel horend bij informal investors) met een professionele managementstijl, strategisch denken en sturen op rendement (traditioneel horend bij venture capital fondsen). Het fonds neemt hierdoor de positie in van een VC-light.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2019 - 2028
  • Investeringsperiode: 2019 - 2023
  • Investeringsbudget: € 1 miljoen
  • EZK-lening: € 500.000

Strategie

New Dawn Capital heeft een onderscheidend aanbod voor start-ups: de fondsmanagers werken tijdens de verschillende investeringsfases actief mee aan de start-up op het gebied van strategie en marketing. Via strategische bijeenkomsten helpen zij het businessplan verder aan te scherpen en te valideren, om snel tot product-markt-fit te komen en te zorgen voor groei.

Toegevoegde waarde

Het fonds is in 2019 opgericht door 2 ervaren strategen/marketeers met ruimschoots ervaring met het in de markt zetten van merken en ervaring in de start-up wereld. Deze ervaring zetten zij actief in en delen zij met de start-ups.

Selectiecriteria

Early-stage Nederlandse tech start-ups jonger dan 7 jaar:

  • met een financieringsbehoefte tussen € 50.000 en € 300.000
  • in bezit van een uitgewerkt business plan
  • in bezit van een mvp/demo óf marktvalidatie
  • met een CTO in het team

Doelgroep

Het fonds focust zich op early-stage Nederlandse start-ups die zich bezighouden met innovatieve food concepten.

Beoogde resultaten

New Dawn Capital streeft ernaar om 8 deelnemingen te verwerven.

Fondsmanagement

Vragen over de Seed Business Angel regeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?