Gesloten voor aanvragen

SVVE: subsidie voor oplaadpuntenadvies 2023

Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2024
Gepubliceerd op:
21 oktober 2022

De Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten van een oplaadpuntenadvies.

Aanvraagperiode

Startdatum:
zondag 22 januari 2023
Einddatum:
zaterdag 30 december 2023

Nieuwe voorwaarden vanaf 2024

Let op: de voorwaarden op deze pagina gelden voor SVVE-aanvragen uit 2023.

Vraagt u op of na 1 januari 2024 SVVE aan? Dan gelden deze aangepaste voorwaarden

Oplaadpuntenadvies

Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven deskundig adviseur. Hierin staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Een adviseur voert hiervoor ter plaatse een inspectie uit. Als dat nodig is, voorziet de adviseur het advies van een niet-technische samenvatting met daarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging.

In het overzicht van VvE-adviseurs van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) vindt u adviseurs op het gebied van laadinfrastructuur binnen VvE's.

U mag alleen subsidie aanvragen voor het oplaadpuntenadvies. Voor het aanleggen van een of meer oplaadpunten stelde de wetgever (nog) geen subsidie beschikbaar. Wel is het voor een VvE mogelijk om bij het Nationaal Warmtefonds via de VvE Energiebespaarlening een laagdrempelige financiering hiervoor aan te vragen.

Voor wie?

De SVVE is er voor Verenigingen van Eigenaars (VvE's), woonverenigingen en wooncoöperaties met een eigen parkeergelegenheid.

Komt u in aanmerking?

In uw VvE is minstens één koopwoning waarvan de eigenaar ook de bewoner is (eigenaar-bewoner). De eigenaar heeft die woning als hoofdverblijf en staat op dat adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Vraagt u in 2023 subsidie aan voor een oplaadpuntenadvies? Dan komt u in aanmerking als het advies aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het advies is na 5 oktober 2021 opgesteld.
 • In het advies staat een schatting van de laadbehoefte van de vereniging voor een periode van minimaal 10 jaar.
 • Ligt de parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan moet het advies de brandveiligheid van de oplaadpunten verzekeren. 
 • In het advies staan aanwijzingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 • In het advies staan aanwijzingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. Hierbij gaat het advies in ieder geval in op:
  • een zo goed mogelijke verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en wat de beste oplaadmomenten zijn;
  • de mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast raakt;
  • de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 • In het advies staat een uitleg over de wet- en regelgeving en hoe deze van toepassing is op de adviezen van punten 3 en 5.

U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur, het betaalbewijs en het advies zelf.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag is 75% van de advieskosten (inclusief btw), met een maximum van € 1.500. U kunt één keer een subsidieaanvraag voor oplaadpuntenadvies indienen. Dit kan voor de eigen parkeergelegenheid van een gebouw of meerdere gebouwen.

Kijk op SVVE: stand van zaken budget voor de actuele cijfers over het nog beschikbare budget.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. De beslissing of u de subsidie krijgt, ontvangt u van ons per brief via de post. Deze ontvangt u maximaal 13 weken na uw aanvraag.

Doel subsidie

Elektrisch vervoer wordt steeds populairder. Daarnaast wil het kabinet dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. De verwachting is dat hierdoor vooral bij particulieren een grote behoefte ontstaat aan laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het huidige tempo waarin de laadinfrastructuur uitbreidt, is onvoldoende om te voorzien in deze behoefte. Een snellere uitvoering is noodzakelijk.

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?