Gesloten voor aanvragen

Publicatieplicht staatssteun TVL

Gepubliceerd op:
6 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 december 2021

Wanneer u als ondernemer de subsidie voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvraagt is er sprake van (toegestane) staatssteun. In verschillende Europese staatssteunkaders zijn de voorwaarden vastgelegd die gelden voor het verstrekken van staatssteun. Eén van de voorwaarden is publicatie van de verstrekte steun. 

De TVL is goedgekeurd onder de tijdelijke kaderregeling van de Europese Commissie inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak. Eén van de voorwaarden hierbij is de publicatieplicht. Dit houdt in: het publiceren van gegevens over de ontvanger van de steun en het steunbedrag. 

Wanneer worden uw gegevens gepubliceerd?

De publicatieplicht geldt voor uw onderneming als u voor de TVL meer dan € 100.000 hebt ontvangen. Een uitzondering hierop zijn de sectoren primaire landbouw en visserij. Hier geldt het drempelbedrag van € 10.000. De drempelbedragen gelden voor de subsidiebedragen voor één of meerdere TVL-subsidieperiodes bij elkaar opgeteld. Vanaf TVL Q4 2021 worden alle uitgekeerde TVL-subsidies gepubliceerd.

Welke gegevens zijn dit?

Is deze publicatieplicht op u van toepassing? Dan betekent dit dat gegevens over uw subsidieverlening worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij onder meer om uw gegevens, zoals de naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin u actief bent, of u een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Let op: de publicatie van uw gegevens is een momentopname, omdat alleen de gegevens van de subsidieverlening worden gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen worden dan ook niet verwerkt. De publicatie van uw gegevens vindt uiterlijk een jaar na de datum van de TVL-beschikking plaats.

Wat moet u doen?

Voor de publicatie van uw gegevens hoeft u niets te doen, de gegevens worden automatisch door ons doorgegeven.

Vragen over TVL?

Info in English

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?