Service menu right

 1. Starters International Business (SIB)

  Wilt u uw product in het buitenland op de markt brengen, maar heeft u net dat extra beetje hulp nodig? Dan is er de regeling Starters International Business (SIB) van het...

 2. DHI-subsidieregeling

  Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers...

 3. Dutch Good Growth Fund (DGGF)

  Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En kunt u hulp gebruiken bij het rondkrijgen van de financiering? De overheid ondersteunt met leningen,...

 4. SDG 7 Results: Access to renewable energy

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of financiële instelling? En wilt u bijdragen aan toegang tot hernieuwbare energie voor arme en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden? Dan...

 5. SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

  Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te kunnen dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen in...

 6. Develop2Build (D2B)

  Werkt u mee om in een ontwikkelingsland / opkomende markt een infrastructuurproject voor te bereiden op een aanbestedingstraject? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie,...

 7. Niger

  Wilt u ondernemen in Niger? Ga goed voorbereid aan de slag. Verdiep u in de markt: hoe werkt export naar Niger en hoe vindt u een betrouwbare zakenpartner? Gelukkig staat u niet...

 8. Budget DRIVE

  Het budget voor DRIVE wordt jaarlijks vastgesteld met een publicatie in de Staatscourant. Voor het jaar 2020 is een budget van € 150 miljoen beschikbaar. RVO behandelt aanvragen...

 9. Aanvragen DRIVE

  U gaat meedoen aan een aanbestedingsprocedure voor de totstandkoming van publieke infrastructuur in een laag- of middeninkomensland. U wilt met uw bedrijf een oplossing voor een...

Pagina's