Service menu right

 1. Europese bescherming aanvragen

  De procedure voor het aanvragen van Europese Bescherming is (in grote lijnen) als volgt: Als producent of producentenorganisatie dient u bij de adviescommissie een verzoek tot...

 2. FAQ EU-Streekproducten

  Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de bescherming van streekproducten in de Europese Unie., In 1993 trad de EU-wetgeving in werking die voorziet in een systeem...

 3. Invoer zuivel

  Wanneer u zuivel invoert in de Europese Unie vanuit een niet-lidstaat, doet u invoeraangifte bij de douane. Ook betaalt u een douanerecht (invoerheffing). De hoogte van die...

 4. Zekerheid stellen bij uitvoer

  Wilt u een uitvoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De zekerheid wordt gesteld in contanten of door...

 5. Zekerheid

  Wilt u een invoercertificaat aanvragen? Dan moet u ook een zekerheid stellen bij ons. U kunt de zekerheid stellen in contanten of door een bankgarantie.

 6. Invoercertificaat aanvragen

  Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie? Dan heeft u soms een invoercertificaat nodig. U kunt tijdens het contingentjaar elke werkdag een invoercertificaat bij...

 7. Rechten en plichten invoercertificaat

  Een invoercertificaat geeft u het recht om producten in te voeren. U mag invoeren tegen een verlaagd tarief of met een nultarief. U bent verplicht de hoeveelheid van het product...

 8. Na uw aanvraag van een invoercertificaat

  Wilt u agrarische producten invoeren in de Europese Unie en heeft u daarvoor een invoercertificaat aangevraagd? Dan beslist de Europese Commissie (EC) over de toewijzing. Nadat u...

Pagina's