Zoeken | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

 1. Regeling groenprojecten

  Groen beleggen of sparen? Dan krijgt u belastingvoordeel. Investeert u in een groenproject? Dan kan de bank u met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief...

 2. Projectcategorieën Regeling groenprojecten

  Bekijk welke soorten projecten in aanmerking komen en onder welke categorie uw project valt.  Per categorie treft u ook de bijbehorende handleidingen aan voor het opstellen van...

 3. Banken met een groenfonds

  Diverse banken hebben een Groenfonds. Spaarders en beleggers die profiteren van een belastingvoordeel leggen geld in. Daardoor kunnen banken leningen uit dit fonds tegen een...

 4. Belastingvoordelen bij groenfondsen

  Wie deelneemt in een groenfonds, is (deels) vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Particulieren die sparen of beleggen groenfondsen die de Belastingdienst heeft aangewezen,...

 5. Aanvraagproces groenverklaring

  Om een groene financiering te krijgen, heeft u een groenverklaring nodig. Het ministerie van Infrasctuctuur en Waterstaat verklaart daarmee dat het project voldoet aan de...

 6. Berekening steunpercentage

  Met een groenverklaring kan een lening worden afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente. Deze rentekorting geldt tijdens de looptijd van de groenverklaring. Het totaal...

 7. Klimaatadaptie (categorie 12)

  Op deze pagina's vindt u specifieke informatie over klimaatadaptatie. U kunt projecten voor klimaatadaptatie indienen op een van de onderstaande manieren. Retentiegebieden (...

Pagina's