1. Aanvraagproces groenverklaring

    Regeling groenprojecten / Aanvragen Regeling groenprojecten

    Om een groene financiering te krijgen, heeft u een groenverklaring nodig. Het ministerie van IenW verklaart daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene...

  2. Berekening steunpercentage

    Regeling groenprojecten / Aanvragen Regeling groenprojecten

    Met een groenverklaring kan een lening worden afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente. Deze rentekorting geldt tijdens de looptijd van de groenverklaring. Het totaal...

Pagina's

Service menu right