Service menu right

 1. Joint Industry Projects (JIP)

  Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met de verduurzaming van het industriële energiesysteem? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R...

 2. TSE: Wind op zee R&D

  Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen...

 3. Hernieuwbare Energie

  Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot (aanvullende) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energie. De...

 4. Topsector Energiestudies Industrie

  Wilt u als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO 2 -emissies kan gaan reduceren in 2030?...

 5. TSE: Systeemintegratie op de Noordzee

  Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas- en oliefaciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling...

 6. Officiële bekendmakingen Topsector Energie

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de subsidiemogelijkheden voor Topsector Energieprojecten gepubliceerd in de Staatscourant. De informatie op deze website is...

Pagina's