Service menu right

 1. Vergroeningsbetaling 2020

  Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten aan? Dan kunt u ook een vergroeningsbetaling krijgen. U moet hiervoor als landbouwer bijdragen aan het behoud van milieu en natuur. De...

 2. Uitbetaling betalingsrechten 2020

  Wilt u als landbouwer uw betalingsrechten laten uitbetalen? Dan zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen. De uitbetaling van betalingsrechten vraagt u aan in de Gecombineerde...

 3. Betalingsrechten Nationale reserve 2020

  Soms kunt u extra betalingsrechten uit de Nationale reserve krijgen. Dan kan als u een jonge of een startende landbouwer bent. Of als uw perceel is gebruikt voor openbare werken,...

 4. Overmacht directe betalingen GLB

  U kunt als agrarisch ondernemer uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie. Dit zijn de directe...

 5. Brede weersverzekering 2020

  Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreem weer. Zoals hagel, regenval, (nacht)vorst, storm, droogte, sneeuw, ijzel en brand door...

 6. Extra betaling jonge landbouwers 2020

  Als jonge landbouwer kunt u een extra betaling aanvragen. Die krijgt u bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U krijgt de subsidie maximaal 5 jaar lang, voor maximaal 90...

 7. Vervallen betalingsrechten

  U vraagt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aan. Betalingsrechten vervallen als u er 2 jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Een...

 8. Nationale reserve starters 2020

  Als startende landbouwer kunt u één keer betalingsrechten krijgen uit de Nationale reserve. Die vraagt u aan binnen 2 jaar na het jaar waarin u met landbouwactiviteiten begon. Om...

 9. Actieve landbouwer 2020

  Om subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te krijgen, moet u op 15 mei van het aanvraagjaar actieve landbouwer zijn. Of u een actieve landbouwer bent, hangt af...

 10. Nationale reserve jonge landbouwers 2020

  Als jonge landbouwer kunt u betalingsrechten krijgen uit de Nationale reserve. Daarvoor moet u vrije hectares en blokkerende zeggenschap hebben. In het eerste aanvraagjaar bent u...

Pagina's